Mopedtyver slo til mandag – tirsdag ble Emils moped gjenfunnet

Emil Rydgren (17) og Andreas Berget (17) ble frastjålet mopedene sine da de var på sommerjobb i skogen ovenfor Melumenga i Åmot.