Monica Kjemperud og Nina Torp er en del av det særskilte norsk-teamet (SNO) ved skolen. Det betyr blant annet at de følger opp alle de ukrainske elevene som har kommet til skolen. Ikke minst sørger de for at de får god norskundervisning og lærer seg språket.

Fredag gjorde de to ekstra stas på elevene sine, og dro til med deilig lunsj på skolen. Og når de først var i gang, inviterte de også foreldre, flyktningtjenesten og Ødegården.

– SNO-teamet gjør en fantastisk jobb og bidrar til at disse elevene og familiene får en bedre hverdag, sier avdelingsleder Lise Sæther Martinsen.

De ukrainske elevene kvitterte med sang under lunsjen på Vikersund skole.

LES OGSÅ: To tog med korps og én felles gudstjeneste! Foreslår store endringer for 17. mai-feiringen i Modum