Bygdeposten er en god debattarena. I det siste har det (heldigvis) blusset opp innlegg og leder som går på Modums grunnleggende utfordringer. Vi kjenner det fra årlige gjennomganger av kommunebarometer, folkehelsestatistikker og annet. Skatteinngang på ca. 80 prosent av landsgjennomsnittet, lavt utdanningsnivå, mange på NAV og så videre. Stort sett er det samme status hvert år. Det nærmer seg valgkamp, da blir det litt ekstra trykk. Det er bra, men Næringsforeningen holder seg unna partipolitikken.

Det er imidlertid noe her som rører ved kjernevirksomheten til Næringsforeningen. Vi bor i en flott kommune beliggende sentralt på Østlandet. Midt i Viken og snart igjen midt i Buskerud. Vi kan ikke være fornøyd med at vi i stor grad benytter oss av skatteoverføringsmidler, det vil si penger som andre har tjent.

Næringsforeningen registrerer at det er en situasjon som alle aktører mener det bør gjøres noe med. Spørsmålet er hvordan? Det bør være åpenbart at skal vi klatre på skalaen over kommuners skatteinngang, må vi få inn flere skattebetalere som tjener gode penger. Så hvordan få det til? Næringsforeningen mener det må skapes nye og mange arbeidsplasser, helst kompetansebaserte. Vi må gjøre det vi kan for å videreutvikle det vi har, det vi er gode på. I tillegg kan vi utvikle oss som bokommune. Vi vil vel ikke ha bare det siste som mål?

Næringsforeningen mener det handler om å gjøre seg attraktiv i alle ledd. I denne sammenheng dyrker vi begrepet BBB – bedrift – bolig – besøk. Forsker Vareide fra Telemarksforskning lærte oss mye om det på en tidligere Modumkonferanse. Nye innbyggere og nye bedrifter krever at vi har noe å tilby på alle arenaer. Når en mulighet flyr forbi må vi være klare. Vi må til enhver tid kunne si, kom til oss, her ligger det klart. Det går fort i det private næringsliv. Er vi ikke klare, drar de bare videre. Vi vet at vi har gått glipp av noe her.

Tilrettelagte næringsarealer er mangelvare i Modum. Det legger en katastrofal begrensning på å få til noe. Det pågår et arbeid, men det går altfor sakte. Nylig vedtatt strategisk næringsplan for Ringeriksregionen har proaktiv arealforvaltning øverst på lista over satsingsområder.

Infrastruktur med samferdsel er grunnleggende viktig. Det går også sakte med å få til tog og vei med nødvendige avkjøringer. Den som gir seg har tapt, derfor kommer vi til å ta opp dette igjen på kommende Modumkonferanse. Sjefen for Statens vegvesen kommer. Hun vill bli utfordret på at regelverket de har for avkjøringer fra riksveger legger en klam hånd over utviklingen i kommuner som er så «uheldige» å ha en riksveg gjennom bygda.

Modum har alle muligheter til å utvikle seg som en attraktiv bokommune. Klynger i nedre del av Øståsen har vært på agendaen i mange sammenhenger. Her ligger det muligheter for å tiltrekke seg ressurssterke innbyggere.

Besøkskommunen Modum har en sterk posisjon, og kan bli enda sterkere. Hoppsenteret utvikler seg stadig. Tenk om vi kunne få til et Bjørndalensenter i hoppsenteret, kanskje på Vingen. Mot, dristighet og handlekraft samlet på ett sted med skiflyging og verdens største vinteridrettsmann i fokus.

Attraktivitet handler også om kvalitet på skoler og barnehager. Ny skole i Vikersund er på gang, bra! Tilgang på barnehageplasser er viktig. Familier med barn som gjerne vil bosette seg her har blitt møtt med: Vi setter dere på venteliste. De flytter et annet sted... Tenk om noen hadde sagt: Vi skal lete etter muligheter og finne en løsning.

På kommende Modumkonferanse 23. september skal vi sette disse temaene i fokus. Det blir en viktig oppfølging. Mottoet for konferansen er «det er oss selv det kommer an på». Slik er det, det holder ikke med bare ord, det må handling til.