Vil slå sammen Modum og Øvre Eiker

- Modum bør søke mot Øvre Eiker, og kommunesenteret i en storkommune i Midtfylket kan gjerne bli i Hokksund. Verden er blitt annerledes enn den var for 50 år siden, sier Odd Georg Hansen (Frp), kommunestyrerepresentant i Modum. Han mener også at fylkeskommunen har utspilt sin rolle.

- Modum bør søke mot Øvre Eiker, og kommunesenteret i en storkommune i Midtfylket kan gjerne bli i Hokksund. Verden er blitt annerledes enn den var for 50 år siden, sier Odd Georg Hansen (Frp), kommunestyrerepresentant i Modum. Han mener også at fylkeskommunen har utspilt sin rolle. Foto:

Artikkelen er over 11 år gammel

... og gjerne med rådhuset i Hokksund, sier Frp-Hansen

DEL

Kommunesammenslåing MODUM: Modum bør søke sammenslåing med Øvre Eiker. Hvis Sigdal og Krødsherad vil være med, er det greit, mener Modum Frps Odd Georg Hansen.

Hansen er nesten hundre prosent enig med partifelle Per Sandberg, som i VG torsdag utstedet dødsdommen over småkommunene.

- Noe må skje med forvaltningsnivåene i Norge, sier Hansen.

Saken om kommunesammenslåinger blir utvilsomt høyaktuell før stortingsvalget, og i VG torsdag fikk tilhengerne av frivillig sammenslåing en tankevekker.

I utkastet til nytt partiprogram for Frp avsier nestleder Sandberg den nådeløse dødsdommen over 362 av 430 norske kommuner. Kommuner med færre enn 15 000 innbyggere, har ikke lenger livets rett, sier Sandberg.

Enighet

Kommunestyrerepresentant og gruppeleder for Modum Frp, Odd Georg Hansen, er helt på linje med partiet sentralt.

- Ja, tiden har løpt fra den kommunestrukturen vi har i dag. Vi må kvitte oss med fylkeskommunen og slå sammen kommuner til hensiktsmessige enheter.

- I Modums tilfelle, betyr det med Sigdal og Krødsherad?

- Jeg har ingen ting imot Sigdal og Krødsherad, men det blir likevel for smått. Ordfører Terje Bråthen har lekt med tanken om Modum og Øvre Eiker som én kommune, og i likhet med han synes jeg det er mest interessant å se sørover. Krødsherad og Sigdal må selv finne ut hva som er hensiktsmessig for dem, det kan for eksempel hende at kryllingene føler de hører mer hjemme i Ringerike.

- Hva skulle være ”hovedstaden” i en slik storkommune?

- Hokksund. Det er en by og et trafikkmessig knutepunkt. Mange av mine sambygdinger vil selvsagt steile over et slikt utsagn, men det tar jeg med stor ro, sier Hansen.

Han spør hvor ofte innbyggerne har ærender i rådhuset.

- Jeg kan bare svare for meg selv, og jeg er der når det er kommunestyremøte. Det er som med bank og med post; mange av de tjenestene vi tidligere måtte oppsøke et kommunalt kontor for, gjør vi nå på skjermen – med andre ord Internett. Vi må innse at ting er ikke som før, sier Hansen.

35 000 innbyggere

En slik kommune i Midtfylket ville få opp mot 35 000 innbyggere, noe avhengig av hvor mange av de tidligere kommunene den ville omfatte.

Odd Georg Hansen har ingen tro på at den nåværende politikken, der det legges opp til frivillighet i denne saken, vil føre fram.

- Nei, det ser en tydelig. På 2000-tallet er det bare noen ytterst få kommuner som har slått seg sammen, sier Hansen.

Til VG sier Per Sandberg det slik:

- Vi vil innføre en statlig minstenorm for kommunestørrelse, hvor små kommuner ikke får nye oppgaver og inntekter, men isteden vil miste dem, fordi de ikke lenger vil greie å trekke til seg god nok kompetanse . Derimot vil kommuner som slår seg sammen få betydelig flere oppgaver, bedre inntekter og dermed få revitalisert sitt lokaldemokrati.

- I utgangspunktet ønsker vi fortsatt frivillige sammenslåinger, men med et sterkt innslag av ”gulrøtter”, sier Odd Georg Hansen.

Han viser til Danmark, der endringene i kommunestrukturen ble gjennomført slik FrP kan tenke seg det.

Lokalpatrioter uansett

- Hva med lokalpatriotismen og lokaldemokratiet; er ikke det viktige faktorer å ta vare på?

- Kommunene må i stor grad ses på som administrative enheter, selv om følelsene innbyggerne har overfor kommunen sin, helt sikkert varierer fra kommune til kommune. Vi kommer til å være åmotinger, geithusinger, vikersundinger, skotselvinger, sigdølinger og så videre fortsatt, sier Hansen.

Han mener Norge er overadministrert, og at vi medberegnet fylkesmannen faktisk har fire forvaltningsnivåer.

- Ofte spør jeg meg som kommunestyrerepresentant om vi egentlig trenger et kommunestyre i Modum, med så mange som 43 representanter. Det er mye. Kunne vi gjort det like bra og vært like demokratiske med et mindre kommunestyre? 43 representanter er det maksimale antallet for en kommune av Modums størrelse, sier Hansen.

Programkomiteen i Frp skal være ferdig med sitt programforslag 2. februar. Det skal behandles på landsmøtet 22. februar.

- Jeg har vært på seminarer der denne og andre aktuelle saker har vært gjennomgått og diskutert. Det vil neppe bli særlige endringer, sier Hansen.

Han er ganske sikker på at denne saken vil bli sentral i valgkampen.

Artikkeltags