MODUM: EL&IT forbundets medlemmer i Midt Nett Buskerud la fra klokka 12 torsdag ned alt arbeid.

Den landsomfattende politiske streiken som varte ut dagen torsdag, har som et av sine hovedmål å sikre elsikkerheten.

– Norge bruker strøm annerledes enn de fleste andre land, noe som gjør at vi har et mye høyere forbruk per husstand. Sammen med en byggeskikk med mye tre og isolasjon og et mer eller mindre eget strømsystem, gjør dette at elsikkerheten trenger et enda sterkere fokus, sier hovedtillitsvalgt Fred Løvli ved Midt Nett Buskerud.

Svekker sikkerheten
Regjeringen ønsker å få en friere flyt av arbeidskraft, mer konkurranse fra utlandet samt å privatisere driften av kraftforsyning i Norge.

Dét mener EL&IT forbundets medlemmer at svekker elsikkerheten.

– Derfor krever vi at utenlandske arbeider skal ha tilsvarende faglige kvalifikasjoner som norskutdannede for å kunne arbeide som elektrofagarbeider, at disse skal være fast ansatte og at installatør og montør skal være ansatt i samme firma, sier Løvli.