MIDTFYLKET: To av fem kommunepolitikere i Midtfylket holder kortene til brystet og har ikke registrert seg i Styrevervregisteret. Kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper er på bakgrunn av sin funksjon og rolle avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas på en best mulig måte.

Vil belyse roller
En måte å styrke omdømme til kommunesektoren på er at det skapes åpenhet rundt hvilke roller enkeltpersoner har. Sentralstyret i KS har derfor opprettet et webbasert register hvor folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere sine verv og økonomiske interesser.

Webregisteret er åpent for allmennheten gjennom www.styrevervregisteret.no. Det er frivillig for de folkevalgte og de ansatte om de vil registrere seg med sine forskjellige styreverv de måtte inneha. Av til sammen 122 kommunestyremedlemmer i Midtfylket har kun 46 medlemmer registrert seg i styrevervregisteret.

Færrest i Sigdal
I Sigdal kommune har kun åtte av kommunestyrets 21 medlemmer lagt inn informasjon om hvilke roller de har ut over politikken, og kun to av de ansatte i kommunen har lagt inn den samme informasjonen.

Øvre Eiker kommune er det kun 16 av de 41 medlemmene i kommunestyret som har informert om sine forskjellige styreverv. Fire av de ansatte i kommunen har opplyst om sine verv. I Krødsherad har 10 av 17 registrert seg, men i Modum har kun 12 av 43 kommunestyremedlemmer gjort det.

To av fire ordførere
Ordførerne i Øvre Eiker og Sigdal har begge registrert seg, og dermed åpnet opp for at offentligheten skal kunne se hvilke roller de har i næringslivet og foreningslivet. Ordførerne i Modum og Krødsherad har derimot ikke registrert sine roller.

Skaper åpenhet
Ved at folkevalgte, styrerepresentanter og ansatte registrerer sine verv og interesser vil det skapes større åpenhet i forhold til hvilke roller de ulike personene har. I tillegg til at opplysningene vil være åpne for allmennheten, kan de også brukes internt i kommunene for å bli mer bevisst på de ulike rollene personer i kommunen eller selskapet har for å vurdere en persons habilitet.

Basert på frivillighet
Styrevervregisteret er basert på frivillighet fra den enkelte, både i forhold til om den enkelte vil la opplysninger om seg selv bli registrert og hvilke opplysninger den enkelte ønsker å registrere.

Ann Sire Fjerdingstad er positiv til registrering

De av ordførene vi har snakket med er positive til åpenhet rundt hvilke styreverv politikerne i kommunestyrene har.

Ordfører Ann Sire Fjerdingstad i Øvre Eiker kommune er én av de fire som har registrert seg i Styrevervregisteret og hun oppfordrer alle andre politikere til å gjøre det samme.
- Jeg syntes det er positivt at vi har et slikt register. Her kan allmennheten kan se hvilke roller de forskjelige politikerne har ved siden av politikerrollen og for meg var det naturlig å registrere meg når jeg kom inn i politikken, sier Fjerdingstad.

Hun syntes det er positivt at Bygdeposten setter fokus på Styrevervregisteret, for det vil være en påminnelse til de folkevalgte om å registrere seg i registeret. Orfører Kari Ask i Sigdal støtter Fjerdingstad i dette.
- Jeg er positiv til åpenhet og syntes det ville være fint om alle registrerte seg i registeret, sier Ask.

Modums ordfører Terje Bråthen har ikke registrert seg, og mener det er opp til hver enkelt om de vil gjøre dette.
- At jeg selv ikke har registrert meg er ikke fordi jeg har noe å skjule, men heller det at jeg ikke har prioritert å gjøre det, sier Bråthen.

Han er for åpenhet og er positiv til at det er opprettet et slikt register. Det at så få har registrert seg tror Bråthen kommer av at det ikke har vært satt fokus på registeret, og at det er frivillig om man vil registrere seg.

Bygdeposten lyktes ikke fredag å få en kommentar fra ordfører i Krødsherad, Olav Skinnes.