Radonkartlegging i Modum

Foto:

Artikkelen er over 10 år gammel

Modum kommune har inngått et samarbeid med Independia Control AB, om gjennomføring av radonmålinger.

DEL

MODUM: Husstandene i Modum vil i løpet av kort tid, i henhold til en samarbeidsavtale kommunen har gjort med Independia Control AB, bli kontaktet om måling av radon i hus.

Radon er en radioaktiv edelgass som finnes naturlig i våre omgivelser. Norge er et av de landene i verden som har de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluft. Dette skyldes blant annet geologiske forhold. Man regner med at radon i inneluft er årsak til omlag 5-15 prosent av alle lungekreftstilfeller i den norske befolkningen.

Radonmålingen utføres ved at det plasseres minst to små bokser som inneholder en sporfilm (som registrerer radonkonsentrasjonen) i oppholdsrom i boligen. Boksene med sporfilm avgir ingen form for stråling, støy eller helseskadelige stoffer og skal stå i boligen i minst 60 dager.

Tidligere målinger av radon i Modum

Modum kommune har gjennomført radonmålinger i alle sine skoler og barnehager. Ingen av disse byggene hadde måleverdier som tilsier at radon kan medføre helsefare. I tillegg deltok kommune i en større undersøkelse i regi av statens strålevern i 200/2001. Her gjennomførte 6 prosent av husstandene i Modum radonmålinger. Rapporten fra denne undersøkelsen fastslår at Modum ligger i et risikoområde med hensyn til forekomster av radon.

Hele rapporten kan du lese ved å følge denne linken:

Statens strålevern anbefaler at ytterligere målinger blir gjennomført for å skaffe bedre oversikt.

Mer informasjon om radon finnes på Statens stråleverns internettside:

Artikkeltags