Fangstinnretningen er den eneste kjente av sitt slag i Buskerud og sjelden svært sjelden kost ellers i landet, dette skriver Buskerud fylkeskommune på sine nettsider.

Fangstgroper og murte fangstgraver for elg og rein finnes i hele Buskerud, men sjelden finnes annet enn jord og stein fra konstruksjonen bevart.

Oppdaget under fiske

Gjerdet i Grunna ble oppdaget av lokalhistoriker Olav Sørensen under fiske sommeren 1996 da vannstanden var mye lavere enn vanlig.

Funnet ble tolket som en kattise, en fangstinnretning for fisk som har blitt datert tilbake til bronsealder etter et tidligere funn i Hedmark, men som også har vært bruk i nyere tid.

I Danmark har slike gjerder blitt datert til steinalderen, men også der har lignede metoder blitt brukt i nyere tid.

Under avslutningen av registreringsarbeidet i høst ble funnet i Grunna på ny trukket fram og Buskerud fylkeskommune kontaktet Norsk Maritumt museum som gjør undervannsarkeologiske undersøkelser.

Fra Vikingtiden

Museet rykket ut før isen la seg og hentet ut en stokk for radiokarbondatering. Når svaret fra laboratoriet i Florida kom på nyåret var resultatet overraskende: Anlegget var fra 900-tallet, midt i vikingtiden.

- Funnet gir oss en et nytt innblikk i utmarksbruk i siste del av jernalderen i Buskerud, særlig i sørlige deler av fylket der de vanlige utmarksminnene som kullgroper og jernvinneanlegg er få, men tjern og vann er mange, sier arkeolog Bernt-Inge Tafjord i Buskerud fylkeskommune.

For de som bader og fisker i disse vannene kan man gjøre nye oppdagelser hvis man har øynene med seg.

- Vi vet blant annet at stokkebåter har blitt funnet tidligere, for eksempel i Jungeren i Øvre Eiker, forteller arkeologen.

Selv om gjerdet står under vann store deler av året kan pålene stikke opp om sommeren når vannstanden er lav.

- Hvis du ikke kan vente så lenge så har gjerdet vært inspirasjon til utforming av broen over Øyakanalen i Vikersund, sier Tafjord.