Kvikkleire er som korthus

Foto:

Artikkelen er over 11 år gammel

Dette blir et farlig søl dersom huset klapper sammen.

DEL

Kvikkleirefunnene på Sysle MODUM: Kvikkleire er som et korthus, med vann fanget mellom kortene.

Kvikkleire er dannet av avsetninger på havbunnen under siste istid. Da isen smeltet og landet hevet seg, steg leira opp fra saltvannet og ble til tørt land.

I de 10 000 årene som har gått siden da, har denne leira blitt utsatt for mye ferskvann, i form av regn.

Dette ferskvannet har med tid og stunder vasket saltpartiklene ut av leira.

Problemet er at det var saltpartiklene som bandt leira sammen.

Leirpartikler er mikroskopiske, og i kvikkleire er de stablet sammen i et uregelmessig mønster – som et korthus.

Kvikkleire er også en ”mager” leire, med lav tetthet av leirpartikler.

Uten saltet som bindemiddel mellom partiklene blir hele leira ustabil.

Den kan rase sammen hvis den blir utsatt for rystelser, eller hvis trykket på vannet som omgir den, øker.

Da blir fast grunn tynn som velling, og det på bare noen sekunder.

Vanlig leire som er avsatt på land eller i ferskvann, er mye mer stabil. Dette skyldes at leirpartiklene ligger tettere sammen, og ikke står i ”korthusstruktur” som kvikkleira.

Den viktigste årsaken til skred er at belastningen på en skråning økes. Enten ved at det fylles masse på toppen, eller ved at masse fjernes ved foten.

Det aller viktigste man kan gjøre for å unngå kvikkleireskred, er først og fremst å skaffe seg rede på hvor kvikkleira ligger, og dernest å informere alle det angår, om hvordan man unngår å utløse skred.

Kilde: Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF

Artikkeltags