Gå til sidens hovedinnhold

Kun tre av ti forbrytelser oppklart

Artikkelen er over 13 år gammel

Antall anmeldelser økte mye og oppklaringsprosenten sank kraftig

MODUM: Halvårsstatistikken til Modum lensmannskontor er ikke lystig lesning.

Tallene viser at antall oppklarte forbrytelser har gått sterkt tilbake ved lensmannskontoret.

Samtidig viser de at antall anmeldte forbrytelser har økt med rundt 25 prosent, i forhold til i samme periode i fjor.

Totalt i Nordre Buskerud politidistrikt økte antall anmeldte forbrytelser med 20 saker. Om man trekker fra økningen på 64 saker som ble registrert i Modum, betyr det at politidistriktet som helhet har hatt en tilbakegang i anmeldte forbrytelser så langt i år.

Over 70 prosent uoppklart

Av de totalt 312 anmeldte forbrytelsene i Modum i 1. halvår, ble kun 28,6 prosent oppklart.

Dette er en nedgang på rundt 15 prosent i forhold til samme periode i fjor, da oppklaringsprosenten lå på 43,5 prosent.

Når det gjelder forseelser, er tallene minst like dystre.

Oppklaringsprosenten for anmeldte forseelser i første halvår var på 39,7 prosent, mot 85,4 prosent i samme periode i fjor.

Skylder på hopprenn

Lensmann Halvor Hartz har ikke noen fullgod forklaring på de svake tallene, og forteller at man vil gå gjennom tallene etter ferien.

Spesielt usikker er Hartz på hvorfor oppklaringsprosenten på forseelser har gått så kraftig tilbake.

- Det er flere ting som kan ha slått negativt ut for oss når det gjelder forbrytelser. Jeg tror nok at den bølgen vi hadde med lommetyverier, under World Cup-rennet i Vikersundbakken i vinter, kan forklare mye. Lommetyveriene er sterkt med på å dra ned oppklaringsprosenten, og samtidig bidrar de kraftig til økningen i anmeldte forbrytelser, sier Hartz.

45-50 anmeldelser

Han forteller at man i forbindelse med hopprennet i vinter fikk inn rundt 45-50 anmeldelser av lommetyverier, og at ingen av disse ennå er å anse som oppklart.

- Vi har også hatt mange automatbrekk i 1. halvår, og heller ikke disse er ennå oppklart. Ellers har vi hatt besøk av omreisende østeuropeere som har begått forbrytelser i kommunen, og mange av disse forbrytelsene har vist seg vanskelig å oppklare, sier Hartz.