Hele landet lærer av Modum

Ellen Blom (t.v.) fra Helsedirektoratet fikk inngående kjennskap til driften ved Frisklivssentralen i Modum gjennom møtet med leder Jorunn Killingstad.

Ellen Blom (t.v.) fra Helsedirektoratet fikk inngående kjennskap til driften ved Frisklivssentralen i Modum gjennom møtet med leder Jorunn Killingstad.

Artikkelen er over 8 år gammel

Helsedirektoratet studerer kommunens satsing.

DEL

MODUM: Modum kommune har drevet frisklivssentral lengst og er gode på det de gjør. Derfor fikk de i går besøk av blant annet Helsedirektoratet.

- Det er artig å se at noen får det så godt til og at det går an, sier Ellen Blom, rådgiver i avdeling for grupperettet folkehelsearbeid i Helsedirektoratet.

Skriver veiledning

Fredag var representanter fra helsedirektoratet og helsedepartementet på besøk hos Frisklivssentralen. De var med på frisklivstrening for å se hva slags opplegg Modum har i praksis. Etter å ha gått en tøff tur i terrenget rundt furuleggene på Furumo, var det avspenning i kjelleren før lunsj.

Erfaringene skal de ta med seg til en gruppe som skal skrive en veiledning til andre kommuner om hvordan de kan starte opp en frisklivssentral. I gruppen sitter også lederen for frisklivssentralen i Modum, Jorunn Killingstad.

Utfordring å fortsette

Staten ønsker større satsning på et tidligere stadium for å hindre alvorlig sykdom hos folk. Risikogruppene i befolkningen må bli mer aktiv, de må legge om kostholdet og de må slutte å røyke. Utfordringen er i tillegg å få folk til å beholde de nye levevanene med mer fysisk aktivitet.

- Til en viss grad har det manglet kunnskap om hva slags tiltak vi skal bruke for å få endret folks levevaner over tid. Men frisklivsresepten, slik Modum praktiserer den, ser ut til å være god til det, sier Blom. Dette ser man ikke gevinsten av med en gang, men over tid.

- Det er heller ikke bare en økonomisk side av dette, men det dreier seg også om livskvalitet, sier Blom som opplyser at det er bevilget 230 millioner kroner i frie midler til forebyggende tiltak i kommunene i år.

- Helsedirektoratet anbefaler at noe av midlene brukes til frisklivstilbud, sier Blom.

Viktig med forutsigbarhet

For at en frisklivssentral skal fungere over tid, tror Blom det er viktig med kontinuitet og forutsigbarhet.

- Her i kommunen er inntrykket at dette er godt forankret i kommune administrasjonen og hos den politiske ledelsen og dette er viktig, mener hun.

I fjor hadde direktoratet en opptelling mot slutten av året som viste at 70 kommuner hadde frisklivssentraler eller noe som lignet.

- Ikke alle kan drive slik som det drives i Modum. Det er stor forskjell i befolkning og tilgjengelige arenaer for treningen. Men filosofien er å gi folk mestring og motivasjon som de kan bruke også på andre områder i livet, sier Blom.

Artikkeltags