Eksplosjon i frisklivsresepter

Lars Sørumshagen, leder i allmennlegeutvalget i Modum, maner til aktivitet. - Jeg tror vi sparer masse sykepenger på at vi leger skriver ut frisklivsresepter, sier han. I Modum ble det i 2008 skrevet ut 277 slike resepter, over hundre flere enn i 2007.

Lars Sørumshagen, leder i allmennlegeutvalget i Modum, maner til aktivitet. - Jeg tror vi sparer masse sykepenger på at vi leger skriver ut frisklivsresepter, sier han. I Modum ble det i 2008 skrevet ut 277 slike resepter, over hundre flere enn i 2007.

Artikkelen er over 9 år gammel

- Jeg tror mange av oss leger er flinke.

DEL

MODUM: I 2008 fikk 277 personer i Modum frisklivsresept, noe som er over hundre flere enn året før. Med den nye Aktivitetshåndboken kan det bli enda mer friskliv.

Lars Sørumshagen, som er leder i allmennlegeutvalget i Modum, skriver selv ut mange frisklivsresepter, og han er svært god erfaring med dette.

- Jeg har henvist mye til frisklivstrening, og jeg har stor glede av det. Jeg ser resultater, og jeg får gode tilbakemeldinger fra pasienter som synes det er veldig moro, sier Sørumshagen.

Han mener aktivitet og henvisning til frisklivstrening er positivt både for det mentale og det fysiske.

- På frisklivstrening er det god individuell tilpasning, tonen er fin, og treningen er allsidig og variert.

I Modum har Frisklivssentralen tilbud om forskjellige reseptaktiviteter på Furumo hver dag, og de samarbeider også med ulike aktører om reseptaktiviteter.

- Gode ressurser i bygda

I 2008 fikk 277 personer i Modum skrevet ut frisklivsresept, og uten at noen mandag kunne bekrefte det, viser alle signaler at det er mer enn i noen annen kommune, sett i forhold til innbyggertall. Fra 2007 til 2008 økte antall resepter i Modum med over hundre.

- Jeg tror mange av oss leger er flinke. Vi har kommet godt i gang, og ordningen med frisklivsresept har spredd seg. Jeg tror vi sparer sykepenger på å henvise til trening, sier Sørumshagen.

Han mener det finnes gode ressurser i bygda.

- Modum Bad med Janette Kaggestad i spissen, spiller en viktig rolle. Det er hun og Johan som har dratt dette i gang. I tillegg stiller kommunen opp med penger.

- Modum er ledende

Daglig leder ved Frisklivssentralen i Modum, Jorunn Killingstad, mener at grunnen til suksessen i Modum, er at politikere er villige til å bruke ressurser på ordningen.

Mandag snakket Bygdeposten med flere personer rundt om i landet som jobber med folkehelse. Konklusjonen er: Modum er ledende på frisklivsresept, og Modum er moderkommunen til ordningen. Dette bekreftes også i Helsedirektoratets rapport ”Ein resept å gå for?”.

Aktivitetshåndboken

For halvannen uke siden lanserte Helsedirektoratet Aktivitetshåndboken, en håndbok for helsepersonell om hvordan fysisk aktivitet kan brukes i forebygging og behandling av sykdommer. Legeforeningen stiller seg bak boken og mener den kan bli et nyttig verktøy. Norsk fysioterapiforbund har vært en viktig samarbeidspartner i arbeidet med boken.

Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn-Inge Larsen, oppfordrer leger og annet helsepersonell til å vurdere aktivitet på lik linje med medisin.

- De bør heretter ta fram Aktivitetshåndboken framfor Felleskatalogen i ethvert tilfelle det kan være aktuelt, sier Larsen ved lanseringen.

Han mener det er helt nødvendig å satse mer på fysisk aktivitet, og Helsedirektoratet ønsker nå å øke kunnskapen om effekten av fysisk aktivitet i forebygging og behandling.

Artikkeltags