Eks-lensmannen anker

Mannens forsvarer Martin Smith (t.v) forteller at dommen ble anket på stedet. Til høyre mannens andre forsvarer, Elisabeth Hagen.

Mannens forsvarer Martin Smith (t.v) forteller at dommen ble anket på stedet. Til høyre mannens andre forsvarer, Elisabeth Hagen.

Artikkelen er over 10 år gammel

Dømt til fire års fengsel og mister stillingen i politiet.

DEL

Lensmannssaken i Modum  ØVRE EIKER/MODUM: Den tidligere fungerende lensmannen i Modum er dømt til fire års fengsel. I tillegg mister han retten til å inneha noen stilling i politiet.

Politimannen var tiltalt for å ha voldtatt to kvinner, den ene to ganger. Han var også tiltalt for å ha misbrukt stillingen sin for å skaffe seg sex med flere kvinner og for å ha vist grov uforstand i tjenesten.

Tre tilfeller av voldtekt

Mannen dømmes for tre tilfeller av voldtekt, for fire tilfeller av brudd på straffeloven § 193 (misbruk av stilling) og for to forsøk på å skaffe seg sex.

Han dømmes også til tap av sin stilling som polititjenestemann og for fremtiden retten til å inneha noen stilling i politiet. Mannen må også betale erstatning på 440 000 kroner.

Det var Bygdeposten som 7. juli i fjor sprakk nyheten om at den da fungerende lensmannen i Modum var suspendert fra stillingen av ansettelsesrådet i Nordre Buskerud politidistrikt. Det skjedde etter at Spesialenheten for politisaker siktet den erfarne politimannen for å ha misbrukt stillingen sin for å skaffe seg sex, og for grov uforstand i tjenesten.

Rettssaken gikk i Eiker, Modum og Sigdal tingrett tre uker i begynnelsen av mars.

Anket på stedet

Forsvarerne ba om full frifinnelse, dermed ble dommen ble anket på stedet.

- Det er fordi vår klient mener at han er uriktig og uskyldig dømt, sier advokat Martin Smith til Bygdeposten.

Dommen ankes på skyldspørmålet.

-Vi mener at retten har vurdert bevisene feil sånn at de kommer frem til at han kan dømmes. Vi mener at det gjennom vitneforklaringer og tiltaltes egen forklaring har kommet frem momenter som gjør at det er rimelig og fornuftig tvil om han er skyldig, sier Smith.

Eks-lensmannen tar dommen ifølge sin forsvarer svært tungt.

- Han mener at det er begått urett og at han er dømt på uriktige forklaringer. Og at det er forklaringer som har kommet frem for retten som ikke er riktige, utdyper Smith.

Aktor fornøyd med dommen

Fire års fengsel er i tråd med hva aktor Guro Glærum Kleppe la ned som påstand. Hun ba også om fradømmelse av stillingen som polititjenestemann og fremtidig rett til stilling i politiet.

Hun mente også at den tidligere fungerende lensmannen skulle betale saksomkostningene. Dette har hun altså også vunnet frem med.

Aktor Guro Glærum Kleppe har så vidt fått lest gjennom dommen, men er fornøyd med det hun leser.

- Det er et par frifinnelser på et par poster, men utover det er det domfellelser. Det er vi fornøyd med. Ellers må vi nå bare lese nøye og se hva som er begrunnelsen, sier Kleppe til Bygdeposten.

På spørsmål om anke sier hun at det for tidlig å ta standpunkt til.

- Det er for tidlig å ta standpunkt til nå, men i utgangspunktet er det mindre sjanse for det ut fra det som står. Men vi må se på begrunnelsene og frifinnelsene, sier Kleppe.

Viktig dom

Kleppe mener dommen er viktig.

- Det er viktig når vi bringer en så alvorlig sak med så mange vitner og fornærmede at vi får en dom i tråd med den saken vi mener å ha presentert, sier Kleppe som er fornøyd med at domstolen i all hovedsak har vurdert saken som Spesialenheten, og at de har fått medhold i påstanden.

Bistandsadvokatene kom på vegne av de fornærmede kvinnene med krav som samlet ble på over 700 000 kroner. Bistandsadvokatene til de to kvinnene som hevder seg voldtatt ba om 200 000 kroner til dem hver.

Mannen er imidlertid dømt til å betale dem 100 000 kroner hver - innen to uker. Videre fikk tre av de andre fornærmede kvinnene 60 000 kroner i oppreisning, og to fikk 30 000 kroner i oppreisning.

Artikkeltags