Gå til sidens hovedinnhold

Døvikveien må stabiliseres

Artikkelen er over 7 år gammel

Det er ingen akutt fare, men deler av veien er i ferd med å rase ut i Grisedalen.

Mye nedbør over tid har gjort at massene under Døvikveien i Åmot i høst har begynt å bevege seg.
Det har også gått noen mindre ras som har medvirket til å gjøre grunnen under deler av den kommunale veien ustabil.

Ingen akutt fare

– Slik vi har vurdert det, er det fortsatt ingen akutt fare for at veien skal rase ut, sier Tomm Kristiansen, fagansvarlig for de kommunale veiene i Modum kommune.

Stor og økt trafikk

Økt trafikk på veien, i tillegg til en svært nedbørsrik høst, er trolig er årsaken til at grunnen har begynt å røre på seg.
Veien benyttes daglig av skolebusser til Rosthaug videregående skole, avdeling Buskerud, og beboere i området.
I forbindelse med utbedringene av den havarerte kraftstasjonen i Døvikfoss foregår det nå også en god del tungtransport via Døvikveien.
– Vi har over lang tid observert at grunnforholdene her ikke er de beste, og vi har tidligere utbedret andre deler av Døvikveien, sier Kristiansen.

Masseutskiftning

Kommunen vil så fort som mulig også utbedre veien i området hvor det nå er begynt å rase ut.
– Vi skal skifte ut massene under deler av veien. For så å fylle inn sprengstein i området for å stabilisere grunnen under veien, og i deler av skråningen ned mot Grisedalen, sier Kristiansen.

Ventet på kulda

Årsaken til at kommunen ikke har gjort dette tidligere i høst, er at de har ventet på at grunnen skulle tørke noe opp, for ikke å risikere å utløse flere ras, når de begynner å grave i området.
– På grunn av mye regn i høst har ikke området tørket opp. Derfor ble det bestemt at vi skulle vente til det ble kaldere og helst litt tele i bakken, før arbeidene skulle starte opp, sier Kristiansen.

Starter trolig neste uke

Selv om det ikke har blitt tele i bakken så langt, er det blitt så kaldt at Kristiansen håper å starte arbeidene med veien i løpet av neste uke.
Veisjefen varsler at folk må regne med noe redusert framkommelighet mens anleggs- arbeidene pågår.

Kommentarer til denne saken