500 000 i bot etter sykehusdødsfall

Politiet mener at helseforetaket brøt loven og har gitt en bot i foretaksstraff for Benjamin Lies dødsfall ved Ringerike sykehuset i fjor.

Politiet mener at helseforetaket brøt loven og har gitt en bot i foretaksstraff for Benjamin Lies dødsfall ved Ringerike sykehuset i fjor. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Politiet gir en halv million i bot til sykehuset i saken der Benjamin Lie (22) døde uventet etter en kneoperasjon i september i fjor.

DEL

Sykehus-dødsfallet: MODUM: I desember i fjor siktet politiet Ringerike sykehus ved Vestviken helseforetak for overtredelse av helsepersonelloven. Blant annet mistenkte politiet at rutiner ikke er fulgt før og etter operasjonen av Benjamin Lie.

Døde som følge av behandlingen

I en pressemelding fra politiet skriver politiadvokat Per Thomas Omholt at Benjamin Lie døde som følge av den behandlingen han fikk etter operasjonen.

Retten oppnevnte to sakkyndige i saken, en overlege ved Ullevål sykehus, og en person fra rettstoksiologisk institutt i forhold til medisinbruk.

Politiet ventet i slutten av februar på at enda en sakkyndig skulle uttale seg i saken , denne gangen en provisor farmasøyt.

Grundig etterforskning

Politiet er ferdig med sin etterforskning og har kommet til at de ilegger Vestre Viken HF Ringerike sykehus forelegg for overtredelse av helsepersonelloven.

- Politiet har etterforsket saken grundig og er av den oppfatning at sykehuset har overtrådt helsepersonelloven. Politiet mener det er bevist at helsepersonellet ikke ga pasienten tilstrekkelig overvåkning etter operasjonen og at sykehusets rutiner vedrørende medisinhåndtering ble brutt av helsepersonellet, står det i pressemeldingen.

Mangler rutiner

Politiet mener at det i tillegg til dette er bevist at sykehuset mangler rutiner for blant annet pasienter som er ustabile på sengepost.

Det betyr foretaksstraff for sykehuset, men politiet har ikke funnet at noen enkeltpersoner kan straffes da det ikke er funnet bevist at de har opptrådt grovt uaktsomt.

Helsetilsynet kan velge uavhengig av straffesaken å gå inn i tilsynssaker mot enkeltpersoner.

Artikkeltags