MODUM: Det mener hovedtillitsvalgt i sykepleierforbundet i Modum, Anne Stærkeby Pettersen.

- Mangelen på ufaglærte arbeidskraft innen helse og omsorgstjenesten i Modum, gjør at vi risikerer at sykdom ikke oppdages så tidlig som mulig, sier hun.

Det er en omfattende undersøkelse gjort av forskningsstifelsen FAFO som viser at det er drøyt 100 ufaglærte sykepleiere i helse og omsorgstjenesten i Modum. Det synes Stærkeby Pettersen er for mange.

- Det er viktig å holde fokus på å fortsatt øke andelen faglærte. Modum er ikke verst i landet, og situasjonen har blitt bedre, men det er fremdeles ønskelig å bli bedre.

Hun forklarer at faglærte sykepleiere lettere finner ut om beboere og pasienter er syke tidlig, og kan sette i gang tiltak raskt. I tillegg påpeker hun at sykehusene i stadig større grad sender pasienter tilbake til institusjonene raskere.

- Det betyr at vi må ha god kompetanse til å ta imot dem, både medisinsk og med tanke på tekniske prosedyrer, sier Stærkeby Pettersen.

Politikerne FAFOs undersøkelse viser også at det er 7,8 sykepleierårsverk per 100 eldre over 80 år, mens landsgjennomsnittet er 9,4.

- Det bidrar selvsagt også til et dårligere tilbud enn vi ønsker å kunne vise til. Den største utfordringen er likevel foran oss. Vi vet at veksten i etterspørselen etter kommunale pleie- og omsorgstjenester vil bli betydelig i årene som kommer, mener Stærkebye Pettersen.

Nå etterlyser hun tiltak fra politisk hold, og peker på at høstens valgkamp er et perfekt tidspunkt å fronte sine synspunkter på saken.

- Politikerne må sørge for forpliktende planer for rekruttering og kompetanseheving, slik at nødvendig sykepleiekomptanse finnes i kommunen, understreker hun.