Thorvald Saastads tomt ved rv. 350 ved avkjøringen til Vikersund nord har fått fornyet oppmerksomhet. Venstre skjønner Saastads frustrasjon, og mener at hele prosessen har tatt altfor lang tid. Kommunens visjon er fortsatt at vi strekker oss lengre. Vi mener at det burde ha vært mulig å få opp en sak om denne tomta for en god stund siden

Modum Næringsråd går ut og sier det ikke har vært vilje i kommunen når det gjelder tilrettelegging av næringsområder. Venstre tror Næringsrådet har rett. Det er svært lite igjen av området på Nedmarken, og dette området er det eneste kommunen har i øyeblikket. Dessverre. Venstre tok sommeren 2021 opp med ordfører og posisjonspartiene at kommunen burde sjekke mulighetene for å kjøpe området og bygningene til Elko på Sporpind. Det kom dessverre ingen respons på vårt forslag.

Kommunen kunne i dag ha vært eier av et næringsbygg på 10.000 kvadratmeter samt en 20 mål stor tomt. Andre kjøpte som kjent denne eiendommen, og vi håper naturligvis at det skal føre til mange og spennende arbeidsplasser i Modum. For Venstre er det ikke viktig at kommunen er eier av næringsbygg og næringseiendommer, men det er viktig at kommunen er en pådriver og motor i et næringspolitisk arbeid.

Eiendommen ved rv. 350 ved avkjøringen til Vikersund nord har det vært snakket om i flere år. Selv var jeg der på befaring sommeren 2019. Vi vet at flere store aktører har vært interessert i å etablere seg på området. Modum trenger næringstomter, og grunneier vil selge. Dette burde legge grunnlaget for en positiv dialog – men dessverre har det motsatt skjedd.

Venstre er tydelige på at det må tilrettelegges for næringstomter i kommunen, og det var også vi som i sin tid spilte inn til ordfører om at hun burde ta kontakt med Vajda Papir Scandinavia AS. Selv om dette området ikke var egnet for denne bedriften, så er Venstre opptatt av å være en kommune som er på tilbudssiden – en kommune som viser seg fram, er positiv og som legger til rette for attraktive næringstomter. Vi kommer ikke til å lykkes i alle framstøt, men om vi gjør det en av ti, eller en av femti ganger, så er det gevinst.

Uavhengig av togstopp på Randsfjordbanen, uavhengig av veien mellom Hokksund og Åmot, uavhengig av timeekspress til Hønefoss og Oslo, må vi hver dag arbeide for å være en attraktiv kommune. Det er flott å være en attraktiv bokommune, og med en planlagt økning i boligbyggingen håper vi at flere flytter inn til kommunen. Og med flere attraktive næringstomter vil vi også få flere kortreiste arbeidsplasser.

Modum har mye å by på og mange muligheter, men vi sier antakelig altfor lite om dette. Næringsutvikling er en viktig mulighet vi må realisere. Venstre mener at næringstomta ved rv. 350 kan bidra til dette.