Fondets formål er å fremme tiltak for å styrke næringslivet i Modum. og onsdag fikk Alfa3 AS og Modum Næringsråd penger fra fondet.

- Vi har årlig en ramme på 200 000 kroner og i år har vi valgt å dele ut alle pengene, sier leder i fondet, Modums ordfører, Terje Bråthen.

Kun tre søkere

Det var i år kommet inn tre søknader, men kun to av dem oppfylte kriteriene for å få støtte fra næringslivsfondet.

- Det er merkelig at ikke flere benytter seg av denne muligheten, sier Bråthen.

Alfa3 fikk 25 000

Ordføreren kunne så fortelle at fondet i år har valgt å støtte Alfa3 AS med 25 000 kroner, samme sum som de hadde søkt om.

- Dette er penger som kommer godt med, og skal brukes til utarbeidelse av vår nye logo og nytt brosjyre materiell, sier teknisk ansvarlig i bedriften,Tor Eivind Hæhre Gudbrandsen.

Han kunne fortelle at de siden de startet opp med kjøkkenproduksjon i 2006, har hatt en jevn vekst, og at veksten ser ut til å fortsette også inn i 2015.

Modum app

Modum Næringsråd ble tildelt 175 000 kroner til utviklingen av en Modum app.

En app de håper skal bli en naturlig nettportal for dem som søker informasjon om hva som skjer i Modum, og for dem som søker informasjon om næringslivet i kommunen.

- Denne appen skal gjøre denne informasjon tilgjengelig på alle digitale plattformer, sier leder i Næringsrådet, Bjørn Larsen.

Næringsrådet fikk ros fra bankens næringslivsfond for at de har valgt Nyg Design, som er en lokal bedrift, til å utforme appen.

Nyttig

- Jeg tror dette kan bli en tjeneste som kan komme innbyggerne og bedriftene i kommunen til nytte, sier Bråthen.

Det er ennå ikke bestemt når portalen skal lanseres, men en håper å ha den klar til Skiflygingsrennet i februar.

- Vi har ennå ikke satt noen endelig dato for lanseringen, da vi ønsker å være sikre på at vi har nok innhold på siden før den lanseres. For uten innhold vil folk fort slutte å besøke portalen, sier Knut Ole Kopland, som er en av tre i prosjektgruppen som jobber med den nye appen.