20. juni skal altså Modums politikere bestemme vår fremtid.
Jeg er redd for at en sammenslåing mellom Modum og  Øvre Eiker vil kunne slå negativt ut for Modums del.

Innbyggerne i Modum vil  på sikt få større avstand til de instanser vi har bruk for i en akutt situasjon. Dagens ordning med ambulansehjelp, lensmannskontor og brannvesen vil kunne bli rasjonalisert bort og vil  sannsynligvis etterhvert sentraliseres i Hokksund.

LES OGSÅ: Leder: "Problemet er at «folk flest» gir blaffen i kommunereformen"

Andre etater som teknisk avdeling, byggesaksbehandling og lignende vil nok lide samme skjebne.
Lokalkunnskapen i alle disse avdelingene vil bli dårligere, noe som for den enkelte innbygger i Modum kan resultere i et dårligere tilbud.

Argumentene som fremføres i dag om den positive effekten sammenslåing kan gi, og om visjonen "det meste" skal bli som det er, gjelder kanskje i dag, men ikke nødvendigvis i morgen.

En politisk sannhet er fortsatt. "De vedtak som i dag er fattet gjelder kun frem til neste vedtak fattes".

LES OGSÅ: Modum og Øvre Eiker er enige

Jeg er redd for at Modums særpreg, vår relativt åpne struktur, innbyggernes påvirkning innenfor valg av politikere, mulighet til å fremme lokale interesser innenfor sentrumsutvikling, kombinert med dagens tilbud innenfor offentlige sektor vil svekkes.

En sammenslåing skal gi økonomisk gevinst. Da vil sparekniven måtte brukes. Alle dobbeltfunksjoner  må bort.

Hvis sammenslåing blir vedtatt kan nok Modum fort ende opp som en perifer del av de sammenslåtte kommuners maktsentra.
Disse vil nok i fremtiden ligge i, og bli styrt fra, Hokksund.

Til dere i kommunestyret: Tenk dere godt om!
Albert Kr Hæhre

LES OGSÅ: Øvre Eiker dårligst ut i kommunetesten

LES OGSÅ: Moinger trenger ikke bekymre seg for gjelden til Øvre Eiker