Gå til sidens hovedinnhold

Modum kommune, vi strekker oss lenger og er til for alle

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mange med dårlig råd flytter til Modum sto det i Bygdeposten forleden. Videre at vi har 1180 uføretrygdede som bor i kommunen. Jeg tror selvsagt på tallene. Dette kan være utfordrende for kommunen, naturligvis. Men spørsmålet vi må stille er: Hva kan vi så gjøre med denne utfordringen?

Det som Modum har bygget seg opp på er industriarbeidsplasser og arbeidsplasser innen helse- og omsorgssektoren i tillegg til primærnæringer. Den gangen en skoleelev gikk rett fra skolebenken til en industriarbeidsplass ligger langt tilbake i historien. Men du verden hvor mange Modum-familier akkurat den arbeidstakeren og den arbeidsplassen var gull verdt for.

Det ble betalt skatt og Modum kommune bygget seg opp kapital gjennom svært mange år. Penger på bok var det her. Familiene som bodde her og som flyttet hit, bygde seg hus, om de ikke bodde i fabrikkenes tilbud av leiligheter. De ble biler og hytter for mange, velstanden for «hvermannsen» økte.

Les også

Uføre Inger (38) tror mange i hennes situasjon flytter til Modum fordi det er billig å bo herSamfunnet har endret seg mye siden den gangen. Industrien er borte for en stor del. Arbeidsplasser har forsvunnet uten at vi har klart å reetablere store bedrifter på samme måte. Statsminister Erna Solberg sa i nyttårstalen 1. januar 2014 noe om alle som har «hull i CV-en sin». Statsråd Torbjørn Røe Isaksen tok opp dette i et innlegg på ABC-nyheter 19. januar i år. Begge peker på viktigheten av å bruke erfaringer også, som en del av grunnlaget for jobb og det å kunne gis muligheter.

De aller, aller fleste av oss sitter med viktig kunnskap. Kunnskap som, for mange, kan benyttes bedre enn kun å bli plassert hjemme med en utbetaling fra Staten hver måned. Samtidig er det viktig å være begeistret for at vi lever i et land der det er mulig ikke å passe inn på alle måter og likevel få støtten vi trenger for å ha hus og hjem.

Les også

– Trist men ikke overraskende


Så er det slik at vi ligger godt over f.eks. Hemsedal i antall og prosentandel med uførestønad. Ikke så rart kanskje? Modum er geografisk godt plassert, det er godt tilbud med offentlig kommunikasjon her når det gjelder buss. I tillegg er det for de aller, aller fleste antakelig svært mye mer sentralt å bo i Modum enn i Hemsedal. Nærhet til familie og nettverk ellers kan være et moment.


Modum har mange og gode folkehelsetilbud.
Kommunen tilbyr mye sammen med et stort, stort mangfold av andre tilbud. Lag og foreninger har vi nær 200 av i Modum. Antakelig er det nok å velge blant.
Det å være utenfor arbeidslivet, på en eller annen form for offentlig stønad, burde åpne for muligheter også. Kanskje muligheter vi i dag ikke tenker, men som kan etableres om de ikke finnes. Kanskje tørkes støv av og relanseres om de har vært der.

Les også

Det er et sykdomstegn for samfunnet når 13,4 prosent av alle i yrkesaktiv alder lever på trygd

Vi ser i samfunnet bedrifter som gir gode tilbud til personer som av en eller annen grunn har falt og faller ut av det ordinære arbeidslivet. Modum ASVO og Modum Industri er eksempler på dette. Enten varig eller for en periode er det gode tilbud i lokalsamfunnet.


Venstre i Modum vil at Modum også i framtiden skal være en attraktiv kommune å bo og arbeide i.
Vi heier på gründere, vi ønsker arbeidsplasser velkommen til kommunen. En arbeidsplass som etablerer seg kan mange ganger bli til to eller flere.


Kan vi i Modum ta et initiativ overfor statlige myndigheter og lage en Modum-modell i forhold til personer med hull i CV-en? Personer med en diagnose det i dag er vanskelig å få arbeid med? En arbeidsmulighet for det en uføretrygdet kan gå til med begrensningene vedkommende har? En myldrefabrikk hvor alle kan prøve seg ut? Kan vi i Modum vise at vi mener noe helt konkret med å strekke oss lenger?
Kan vi bli kommunen som er et lite fyrtårn når det gjelder å komme tilbake til arbeid eller utnytte den arbeidsmuligheten vi har på tross av vanskeligheter i livet?

Kan vi gjøre Modum til et skikkelig livsglede-samfunn gjennom muligheter, nødvendigheter og ikke begrensninger?
Venstre i Modum tror veldig på det. Men Venstre i Modum er enkeltpersoner så jeg vil understreke at jeg også tror veldig på – ja, det kan vi!
Venstre i Modum vil ta opp med ordføreren om vi kan se på muligheter for statlige midler til et prosjekt for å jobbe med disse spørsmålene i vid forstand.


Venstre vil også undersøke muligheten for å kjøpe ELKO-bygget når bedriften nå flytter ut av Modum.

Der kunne vi etablere Fremtidsfabrikken Modum. Ennå vet vi ikke hva den vil inneholde. Veien blir her som ofte eller til mens vi går. Og – et utforskap i arbeidslivet kan være permanent, men må ikke alltid være det!
Det nye slagordet for kommunen kan kanskje bli: I Modum strekker vi oss lenger og er for alle!

Kommentarer til denne saken