I 2022 vedtok kommunestyret nytt slagord – «Modum skaper ny energi.» Blant ansatte i pleie og omsorg har man allerede døpt om slagord til – «Modum kommune «suger» energien ut av folka!»

De borgerlige partiene vedtok i kommunestyret 31. oktober 2022 nedleggelsen av Frydenberg. Arbeiderpartiet, SV og MDG foreslo å sende saken tilbake til rådmannen for først å kunne se konklusjonen av pågående arbeid med det totale arealbehovet inne etaten. Vi ble nedstemt. De borgerlige sto på sitt - fra 1. januar 2023 skulle lyset slukkes og døra låses på Frydenberg! Med det var et flaggskip innen avlasting, rehabilitering og opptrening i Modum en saga blott – et høyt verdsatt tilbud til moingene.

I Bygdeposten forsøker både Høyre og Senterpartiet å bortforklare situasjonen - man får ikke kvalifiserte ansatte til å jobbe ved Frydenberg og fortsatt drift var uansvarlig… Hverken innbyggere eller ansatte er dumme. Når ansatte på en arbeidsplass forstår at driften skal flyttes, begynner man å se seg om etter annet arbeid og det blir samtidig krevende å rekruttere nye.

Ansatte ved både Modumheien og Hjemmetjenesten kjenner nå økt arbeidstrykk. Unge nytilsatte sykepleiere stå med tårer i øynene, og meddeler at de opplever å ikke strekke til. Kaos på medisinrommet, de får ikke tatt de pausene man har krav på, ikke tid til kartlegging av ernæring og kognitivt, lage og rette opp i tiltak, kontakt med lege/pårørende osv.osv.

Vedtaket i oktober 2022 var et hastevedtak og uklokt, nå ser vi konsekvensene. Administrasjonen har ikke fått tid til å bemanne opp. De ansatte har ikke fått tid til å forberede denne store omleggingen, noe som går ut over innbyggerne våre. Vedtaket føyer seg inn i rekken av at Modum kommune framstår som en dårlig arbeidsgiver. Dessverre går det igjen ut over omdømmet til kommunen vår. La meg være tydelig - ansvaret for dette ligger hos de borgerlige partiene. I kommunestyret er det vedtatt en plan for å redusere antall heldøgns omsorgsplasser – mot Arbeiderpartiets stemmer. Vi kan dessverre se langt etter den nye optimismen det nye mannskapet lovet i 2019.

I siste møte i hovedutvalg for helse og sosial 17. januar 2023 fremmet Arbeiderpartiet forslag om å måle brukertilfredshet, noe som også er i tråd med rådmannens forslag i økonomiplanen for 2023 og eldrerådets anbefaling. Igjen stemte de borgerlige forslaget ned.