Vi ønsker at flere ungdommer skal etablere seg i Modum etter endt utdannelse. Dette er alle enige om. Mye har vært sagt om mulighet for arbeid, om kommunikasjon og om behovet for bedre kollektivtransport.

Merkelig nok har behovet for egen bolig vært lite framme i debatten. Egen bolig er et selvsagt krav for dem som skal etablere seg i kommunen.

Imidlertid har ungdom som er ferdig med utdannelsen, som har startet i sin første jobb, men som ikke har tilstrekkelig egenkapital problemer med å skaffe seg egen bolig. I dag er regelen at for å få banklån må man stille med 15 prosent egenkapital. Ser man på boligmarkedet i Modum er det ikke mange som legges ut til salg for under to millioner kroner. Egenkapitalen må dermed være på minimum 300.000 kroner. Dette er utenfor rekkevidde for mange i etableringsfasen.

Noen har foreldre som hjelper til, men for mange er dette ikke en reell mulighet.

 

Kommunen har en ordning med såkalt startlån fra Husbanken. Etter endring i lovverket i 2014 er prioriterte grupper ungdom med sosiale behov. Ungdom med fullført utdanning, i jobb, men uten egen bolig faller utenfor denne støtteordningen.

Vi mener at kommunen kan bidra med ekstra tiltak. Det behøver ikke koste mye.

Kommunen kan stille som garantist for egenkapitalen i disse tilfellene. Dermed vil ungdommer som er i en tidlig fase av livet lettere kunne kjøpe sin første bolig. Kanskje de da vil foretrekke å bosette seg i Modum heller enn å flytte ut. Vi ønsker alle at flere av våre ungdommer blir værende i kommunen etter endt utdannelse.

(Saken fortsetter under bildet)

 

LES OGSÅ: Kun åtte igjen i Fjordbyen: Solgte leilighet mens Bygdeposten var på besøk 

Vi mener også at kommunen bør ha en ordning med kommunale utleieleiligheter. Dette er det flere eksempler på i Kommune-Norge.
I Kongsberg har man stiftelsen Ungbo, som disponerer utleieleiligheter til førstegangsetablerende. Der har de lav husleie, og det er en betingelse at de setter av 1000 kroner pr. måned på en egen BSU-konto. På den måten bygger man gradvis opp egenkapital.

I løpet av ikke så altfor lang tid vil antakelig neste etappe av Vikersund Nord-utbyggingen starte. Man kan tenke seg at Modum kommune reserverer noen av disse leilighetene til utleieformål for ungdommer. Andre utbyggingsprosjekter kan også være aktuelle.

Slike ordninger kan administreres av Modum Boligbyggelag eller av Modum Boligeiendom. Det er stor byggeaktivitet i kommunen og Modum kommune burde stille seg i posisjon til å kjøpe leiligheter også til fordel for gruppen ungdommer.

Vi mener det er underlig at dette ikke har vært framme i debatten tidligere. Kommunene har verktøy tilgjengelig for å hjelpe de unge inn i boligmarkedet. Det er bare å ta de i bruk.