Modum har langt færre elbiler enn landsgjennomsnittet

Noe av grunnen kan være at det er lite å spare på å kjøre fossilfritt i Modum – for eksempel har Modums innbyggere lite nytte av «gulrøtter» som gratis parkering, gratis bompassering og tilgang til kollektivfelt.