Modum har fått én million i krisepakke til næringslivet

Rådmannen foreslår at hovedutvalget for samferdsel og næring skal fordele pengene.