Tone Ellefsrud og Gro Nanna Hovde skriver i Bygdeposten 15 desember: «Demens er et stort fag, men har hittil gitt liten prestisje. Endelig ser det ut til å bli fokusert på. Derfor trengs dette så raskt som mulig å bli satt på kartet også i Modum.»

Tone Ellefsrud skriver igjen 27. januar: « Modum er overrepresentert når det gjelder demens. Vi trenger et «hukommelsesteam» raskt.» Hukommelsessvikt, etter rundt 100 år i styringen, må virkelig ha rammet Arbeiderpartiet i Modum hardt!

Tone Ellefsrud skriver også: «Ingen skam å snu.»

Hva med å snu i tide? Det er for seint å snu når tilbudet er borte! Hva skjedde med Furulund Bofellesskap? Arbeiderpartiet i posisjon, la ned Furulund i julemøtet 2017. Opposisjonen hadde en annen meget god, og gjennomførbar løsning, som ville ta vare på vår gode demensomsorg. Det var jo nettopp dette, ansatte og den gang opposisjonen, forsøkte å si i forbindelse med nedleggelsen av Furulund Bofellesskap.

Den samme prognosen, og de samme «tallene» som Ellefsrud presenterer, ble presentert i runden da AP & Co. gjorde alt de kunne for å bygge ned det gode tilbudet Modum kommune hadde innenfor demensomsorgen. AP mente nedleggelsen av Furulund skulle være løsningen for en bedre demensomsorg i Modum.

Det var et «oppegående» demensteam i kommunen som var bygget opp rundt Furulund Bofellesskap. Men det hjalp så lite da Arbeiderpartiet valgte å vende det døve øret til absolutt alt hva fagpersonene hadde å si til saken. Nå har tydeligvis Ap sett konsekvensen av deres prioriterte løsning, og er raske til å skyte. Dette er reaksjoner fra noen av de ansatte på tidligere Furulund Bofellesskap:

  • Det eneste som er igjen av Furulund, er et stort savn etter en svunnen tid, med vissheten om at ingenting ble som lovet ...
  • «Furulund skulle liksom være det samme som før, bare da på innsiden av Modumheimens sine vegger ...»
  • Vi ble flyttet inn med mann og mus.
  • Mannen (personalet) er fortsatt det samme ...
  • Musa (beboerne) gikk dessverre i fella ...
  • Ingenting ble som før. Funksjonsnivået på beboerne er kraftig redusert. Det samme er tilbudet!
  • Det flotte for de på «mellomstadiet» av diagnosen er borte.

Dette er dessverre det som nå og framover gjelder Modums innbyggere som rammes av diagnosen demens. Ja, dagens kommunestyre har virkelig en stor opprydningsoppgave!

Jeg må til slutt ta med at Arbeiderpartiet ble tilbudt å være med på et felles budsjett med posisjonen, for å få opp alle gode forslag og se alt i en helhet. Arbeiderpartiet ville ikke være med på noe samarbeid.

Leder i Hovedutvalget i Helse og Omsorg, Tone Kronen har bedt administrasjon lage en sak på demensomsorgen i Modum. Ny politisk ledelse rydder selvfølgelig også opp denne gang.

Les også

Ansvarlighet i politikken? Det så vi lite til da høyresiden innførte en mer fleksibel SFO-ordning i 2020

Les også

Modum er overrepresentert når det gjelder demens. Vi trenger et «hukommelsesteam» raskt