Modum har alle muligheter for å utvikle seg i riktig retning også de kommende fire årene. Fremskrittspartiet har for første gang vært med på posisjonssiden, i den valgperioden som nå snart er slutt. Vårt mål er å bevare det borgerlige flertallet og fortsatt ta del i styringen av kommunen.

Folk flest har det bra i Modum. De som advarte med at Svartedauden omtrent ville komme tilbake til Modum da Arbeiderpartiet mistet makten etter 93 sammenhengende år, måtte bite i seg ordene. For det går faktisk ganske bra i Modum. Det leveres gode tjenester og solide overskudd, men lik de fleste andre kommuner er det utfordringer det ikke er mulig å løse over natten.

I det borgerlige samarbeidet siden 2019, har FrP bidratt godt på flere områder. Spesielt kampen for å få satt Vikersund Nord på kartet som næringsområde. Dette er en sak varaordfører Bjørn Erik Sørli (FrP) har jobbet mye med. Vi har også fått gjennomslag for å sette av tre millioner i fond til framtidig eldreomsorg.

Og – ikke minst – det er FrPs fortjeneste at eiendomsskatt på boliger og fritidsbolig ikke er utredet i kommunen. Det var et krystallklart krav fra vår side da den borgerlige samarbeidsavtalen ble inngått etter valget i 2019. Boligen din skal være et hjem, ikke et skatteobjekt. Det kommer FrP aldri til å kompromisse på.

Fremover er det viktig at vi sikrer fortsatt trygg styring i riktig retning. For FrP er de viktigste oppgavene eldreomsorg og skole. Kommunen må oppfylle de lovpålagte oppgavene før man bruker midler på andre ting. Dessverre vil ikke flertallet på Stortinget være med på FrPs ønske om statlig finansiert eldreomsorg, det ville gjort at politikerne ikke ville hatt mulighet til å kutte i omsorgstilbud, slik man kan i dag.

Mange snakker om skolesituasjonen i Modum. Skal det bygges nye skoler, skal det rehabiliteres? Skal noen samlokaliseres, skal noen legges ned? Dette er spørsmål som også inneholder veldig mye følelser og som man ikke kan forhaste seg med. Vi må vite hva elevene trenger i årene som kommer, før vi konkluderer. En god skole er med på å gi oss konkurransekraft og vekst på lengre sikt. Derfor må vi avdekke behovet i alle deler av kommunen. Vi trenger mer kapasitet i skolen veldig snart – og vi vil starte dette arbeidet nå. Dessuten ønsker vi felles ordensregler for alle skolene, og en styrking av lærerens posisjon som sjef i klasserommet.

Det er ungdommen som er framtiden for kommunen, utfordringen er å holde på dem – og få dem til å flytte tilbake etter endt studieløp i for eksempel Oslo. Da må vi legge til rette for spredt boligbygging, ikke alle ønsker å bo i leiligheter rundt kollektivknutepunktene – og i Modum er bil en nødvendighet for å klare å få logistikken til å gå opp i hverdagen.

Kollektivtilbudet må styrkes. FrP har vært en pådriver i alle år for å få reetablert togtrafikk på Randsfjordbanen mellom Hønefoss og Hokksund. Økonomisk bærekraftig vil nok et slikt prosjekt aldri bli, men det kan særlig avlaste en del av biltrafikken på riksvei 350 mellom Vikersund og Hokksund. For ungdom i bygda er det også viktig at vi fortsetter å trykke på for å få et bedre busstilbud til både Hønefoss og Drammen, samt internt i Modum.

Frivilligheten er viktig, kultur og idrett likeså. Kommunen må være en samarbeidspartner og støttespiller for lag og foreninger, og stille kommunens arealer og bygg til disposisjon når dette er ønskelig. FrP er positive til å støtte kultur- og idrettsaktiviteter for barn og ungdom, og heier på en videre utvikling av både Blaafarveværket og det unike anlegget i Vikersund Hoppsenter.

De partipolitiske skillelinjene er kanskje klare på riksplan, men kan være langt vanskeligere å få øye på i lokalpolitikken. Derfor er det også lettere for flere partier å etablere samarbeid og sammen finne gode løsninger for både grenda og kommunen. For Modums del er vi ikke i tvil om at et fortsatt borgerlig flertallsstyre, med både ungdommelig pågangsmot og politisk tyngde, er det beste.