Modum har høyere andel med demens enn landsgjennomsnittet og trenger sårt et «hukommelsesteam.» Arbeiderpartiet foreslo dette under budsjettbehandlingen i desember 2020, men posisjonspartiene gikk i mot, dessverre! Men det er ingen skam å snu! Håper alle partiene ser hva som må gjøres, slik at vi får dette tilbudet inn i helse og velferdsplanen som nå skal behandles!

Per 2020 har vi 308 personer med demens i Modum, det tilsvarer 2.18 prosent av befolkningen. Gjennomsnittet i Norge er 1.88 prosent. Modum har høyere andel eldre enn gjennomsnittet. Under halvparten av de 308 er registrert i hukommelsesteamet, tidligere kalt demens-team.

Oversikt 2020 fra «Aldring og Helse»: 30-64 år: tre menn og tre kvinner. 65-69 år: tre menn og fire kvinner. 70-74 år: 26 menn og 20 kvinner. 75-79 år: 24 menn og 24 kvinner. 80-84 år: 26 menn og 34 kvinner. 85-89 år: 25 menn og 52 kvinner. 90 år og eldre: 15 menn og 49 kvinner.

Hva menes med «hukommelsesteam?» Fastlegen har ansvar for den somatiske/medisinske oppfølgingen. De fleste kommunene har en ordning med hukommelsesteam som kan følge opp pasienten (og pårørende) allerede når det er mistanke om demens. Teamet består av fagpersoner med kompetanse på demens, som samarbeider med fastlegen. Teamet består ofte av lege, sykepleier med ekstrautdanning innen demens, helsefagarbeider også med kursing i demens omsorg, fysio- og ergoterapeut. De svarer på spørsmål og bidrar praktisk i demensutredning. «Hukommelsesteamet» sørger også for at pasienten får systematisk oppfølging etter at en eventuell demensdiagnose er stilt.

Modum var faktisk veldig tidlig på banen med en demenssykepleier, nå pensjonert. Hjemmetjenesten har nå to demenssykepleiere hvorav en i 20 prosent og den andre i 40 prosent stilling, hvor den ene er i permisjon. Dette kan ikke kalles «hukommelsesteam!» Modum ligger nå langt etter på landsbasis. Når vi ser at stadig flere yngre i befolkningen rammes av demens, samt at eldrebølgen så vidt har begynt å skylle inn over oss, haster det å få et reelt hukommelsesteam på plass. Det unner vi de med demensdiagnose, og deres pårørende.