Modum er den eneste kommunen i Midtfylket som nå har så høy smittetakt at kommunen er farget mørkerød på VGs kart over landets kommuner. Kartet angir smittetrenden de siste 14 dagene.

Krødsherad og Øvre Eiker er gule. Det betyr at smittetrenden er omtrent som før. Sigdal er gråhvit, og har ingen nye registrerte tilfeller.

Også Ringerike, Lier og Drammen er mørkerøde.

Etterslep i rapporteringen

Trenden beregnes ut fra et syvdagers glidende snitt, fra og med i går og 14 dager bakover i tid.

For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier:

- Snittet må være endret med 15 prosent eller mer, sammenlignet med for 14 dager siden.

- Snittet må være større enn 1, altså minst ett tilfelle per dag.

- Siste ukesnittet må være større enn 10 prosent av snittseriens maksverdi.

På grunn av etterslep i rapporteringen, må de siste dagenes tall tolkes med varsomhet, skriver VG på sin nettside.