Gå til sidens hovedinnhold

Modum er et flott sted å bo, men vi mangler flerbrukshaller

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Modum er et flott sted å bo! Vi har utrolig mange tilbud i bygda vår, og er heldige som har mange flotte ildsjeler og næringsliv som bidrar og legger til rette for mye god aktivitet. Når det er sagt er det, og har vært en stund, mangel på innendørs treningsflater i Modum. Vi ligger helt i bunn i Viken, når det gjelder hallkapasitet pr. innbygger.

I forbindelse med COVID-19 pandemi og nedstengning av mange aktiviteter, er jeg redd for at vi enda ikke ser rekkevidden av frafallet i idretten. Vi opplever at flere ungdommer faller utenfor og flere trekkes mot andre aktiviteter, og ikke nødvendigvis konstruktive aktivitet.

VG skriver om oppblomstring av psykiske lidelser, kriminalitet, mer eksperimentering og økt rusbruk blant ungdommer i mange bygdesamfunn. Dette er fort noe vi kan oppleve også i Modum dersom vi ikke har fokus på å opprettholde aktiviteter og gi ungdommene gode vilkår for å utøve sunne aktiviteter.

Jeg er ikke bekymret for de mest dedikerte utøverne, eller de som har foreldre som kjører til Hønefoss for klatre, til Hokksund for å turne eller til Kongsberg for spille basketball, for å nevne noe. Disse vil holde seg aktive uavhengig av om tilbudet finnes lokalt eller ikke. Bekymringen er større for dem som ikke har noen til å kjøre seg, eller som ikke kommer med på laget til et elitesatsende lag i Asker, eller de som kun er med for det sosiale.

Det er disse ungdommene vi må jobbe for å få med lengst mulig. Det er disse vi ønsker skal få oppleve gleden av føle tilhørighet og kameratskapet og mestring i idretten. Vi i idretten ønsker å holde på ungdommene i aktivitet, flest mulig, lengst mulig. Jeg tror også at det er svært god samfunnsøkonomi i å ha gode tilbud og sunne aktiviteter for ungdommer. I tillegg er det godt for folkehelsen å ha fasiliteter til alle aldersgrupper i nærområdet.

Når det nå sees på en mulig ny flerbrukshall i Vikersund er det viktig å se på Modums behov utover Vikersund skoles behov for gymsal. Det ble heldigvis vedtatt at det sees på alternativ med en flerbrukshall med en håndballflate og ikke to gymsaler. Men spørsmålet er om en håndballflate er nok?

Vi har mange aktive idrettsgrupper i Modum. Samtidig har vi mange aktive som reiser ut av bygda fordi at det ikke finnes et tilbud for dem i Modum. Det er vanskelig å starte opp nye grupper, da det ikke finnes tilgjengelig hallflater.

Håndballen er i utgangspunktet avhengig en hel håndballflate for å kunne trene effektivt. Det vil si dersom en gruppe vil spille innebandy, eller noen vil spille badminton, spille volleyball, hoppe høyde eller i bunn og grunn all annen aktivitet, legger beslag på hallen slik at håndball gruppen ikke kan trene i denne tiden.

Jeg vet at freeski-gruppen i Modum skisenter lenge har ønsket en supertrampoline, og kanskje en skumgummigrav. Jeg kan tenke meg at Modum friidrettsklubb kan ønsker en løpebane med mulighet for piggsko. Dersom det legges opp til kun en håndballflate vil alle andre permanente installasjoner være uaktuelle.

I tillegg til ballidrettene, ser jeg klatrevegg, sandvolleyball/sandhåndball, turn-grop/supertrampoline og løpebane som noen aktuelle installasjoner. Det er alltid like vanskelig å stille i fordelingsmøter på seinsommeren og fordele hvem som skal få treningstidene i Modumhallen og i Flying Team hallen.

Det er også noe håpløst over det hele. Det er bra for dem som vokser og har flere lag, de får naturlig nok mer treningstid, mens de som sliter, og har færre lag, har heller ikke nok treningstid til å sette i verk tiltak for å øke rekruttering. Vi ønsker som sagt å holde flest mulig aktive lengst mulig, og da er det trasig å måtte kutte i noens treningstid, og gi ungdommer i 13–16 års alderen treningstid på fredager klokken 20–22.

Jeg er først og fremst opptatt at hallen blir realisert! Noe er bedre enn ingenting og ser at alt jeg nevner kan bli vanskelig å realisere. Men samtidig vil jeg spille inn signaleffektene av det valget som skal gjøres. Hva vil vi med Modum og hvor vil vi? Jeg er sikker på at en slik satsing vil gi en ubetinget positiv effekt på idrettsmiljøene i Modum, i tillegg til at det vil bli lagt merke til også utenfor bygda! Det vil helt klart være at attraktiv tilskudd for mulige tilflyttere å vise det satses på ungdom og at det er god tilgang på treningsflater! Kan vi se på muligheter for å få flere aktører med på bygging av hall?

Jeg er sikker på at en slik satsing vil kunne føre Vikersund Wildcats tilbake til store høyder, hvor vi fyller tribunene på hjemmekampene, og henter spillere fra Kongsberg, Drammen og Spikkestad. Som leder i Vikersund volleyball drømmer jeg om å få et lag i eliteserien innen 2027. For å kunne nå slike høyder må vi satse på bredde og inkludering, samtidig som vi gir de ivrigste mulighet til å satse toppnivå lokalt. Vi har spillermaterialet, vi har ildsjelene og vi har drømmene, men vi har ikke fasilitetene. La oss sette ungdommene i fokus og Modum på kartet!

Kommentarer til denne saken