Elkobygget i Åmot vil snart bli lukket og låst. Et langt og ærerikt kapittel i Modums industrihistorie er lukket. Det skjer samtidig som at Modum trenger arealer å tilby til potensielle etablerere. Et halvlangt steinkast på skrå over riksvei 350 i retning Geithus ligger Skredsvikmoen. Der har Modum kommune planer om å tilrettelegge for næringsvirksomhet ved siden av privatboligene som allerede er på trappene. Problemet der er at Statens vegvesen sier nei til dette med dagens avkjøring fra Geithus sør. De krever et nytt kryss for å bedre trafikksikkerheten og trafikkavviklingen. Sett utenfra ser det ut til at hele dette prosjektet har stoppet opp.

Avkjøringen ved Sporpind og inn til Elko derimot er lovlig, selv om den er helt lik avkjøringen til Geithus sør og Skredsvikmoen. Det er mange eksempler på at det kan bli nytt bål av gamle glør i gamle industrilokaler også lokalt. Da Modum Glassindustri flyttet til Katfoss ble stedet flyttet fra raskt fylt opp. Det er mange virksomheter i lokalene til Drammenselvens Papirfabrikker. Elkobygget er stort, det kan lett seksjoneres, det er lasteramper, kontorfasiliteter og parkeringsplasser. Vi er helt sikre på dette bygget kan omdannes til et sted med mange små- og mellomstore virksomheter.

Å kjøpe Elkobygget er trolig en mye raskere vei til å etablere et nytt næringsområde enn å vente på Statens vegvesen og bygging av et nytt kryss til Skredsvikmoen. Næringslivet i Norge går for full maskin og mange virksomheter ser mulighetene for å ekspandere. Timingen for å handle er derfor god.

Hva Modum kommune må betale for Elkobygget er ikke så godt å si. I en rettferdig verden burde Schneider Electric – som har fått pumpet lommene fulle av penger fra Elko og Modum i årevis – gitt bygget i gave til kommunen. Det gjør de neppe, men de kan umulig ha noen interesse av å sitte på denne eiendomsmassen. Det vil bare være plunder og heft.

Det fins de som vil hevde at det ikke er en kommunal oppgave å egne næringslokaler, men kommunen har tradisjon med å opparbeide tomter for salg. Det er således ikke noe nytt med kommunal medvirkning. Å kjøpe lokalene nå betyr ikke at man skal sitte med dem til evig tid og utleieprisen må være markedsregulert så man ikke utkonkurrerer private aktører.