Modum: Antallet personer i covid-19 isolasjon er sterkt redusert