Etter 22. juli ble norsk politi gjennomanalysert. Det var dystert å lese rapportene som fortalte oss at politiet ikke var tilpasset dagens kriminalitet og helt feil organisert. Det måtte en reform til.

Denne reformen vedtok vi i 2015 og den blir ferdig gjennomført i år. Det har vært en stor jobb: vi har gått fra 27 til 12 politidistrikter, vi har bygget større kompetansemiljøer, vi har innført nye responstidskrav, omorganisert lensmannskontorene, bygget nye operasjonssentraler, igangsatt fornyelse av IKT-systemene, kjøpt inn nytt teknisk utstyr og biler, fornyet måten politiet etterforsker på, samt ansatt over 2800 nye kolleger i politi- og lensmannsetaten. Totalt sett har denne regjeringen brukt over 3,3 milliardermer på politiets driftsbudsjett.

Det er derfor misvisende at lokallagsleder Jon E. Torp i Politiets Fellesforbund, Sør-Øst politidistrikt, skriver i Bygdeposten at dette er en sparereform. Ser man på den reelle budsjettutviklingen til Sør-Øst politidistrikt har den økt med over 118 millioner kroner siden 2013. Antall rene politistillinger i Sør-Øst politidistrikt har gått fra 617 i 2013 til 1113 i dag. Alle politidistrikt har fått nytt utstyr og nye biler, og dette er en satsing som skal fortsette. Regjeringen har jevnlig i statsbudsjettene bevilget store beløp til utstyrsløft i politiet.

I januar i år inngikk politiet en ny avtale om politibiler med valgte leverandører for de neste sju årene. Jeg har full forståelse for at en av de største reformene av norsk politi har snudd opp ned på politiets hverdag. Ikke bare skal samfunnsoppdraget gjennomføres, men det skal gjøres parallelt med den omstillingen en så stor reform innebærer. Dette er krevende også ressursmessig, men det er til det beste for framtidens politi.

Samtidig er vi helt åpne på at effektivisering av all offentlig sektor er en del av denne regjeringens politikk. Vi pålegger alle offentlige etater å spare 0,5 prosent av sitt budsjett som går til byråkrati og administrasjon – inkludert politi- og lensmannsetaten. Det sparer staten for nesten to milliarder kroner som vi heller bruker på å forbedre velferdstilbudene. Det er også et mål at politireformen skal ha sine innsparinger, nettopp fordi det er viktig å sikre at folks skattepenger brukes riktig og at vi får mest politi ut av hver krone. Innsparingene vi hittil har sett i politiet etter politireformen har vi sørget for at blir værende på politiets driftsbudsjett.

Nå går reformen inn i sitt siste gjennomføringsår. Mye er på plass og noe trenger mer tid for å gå seg til. Det som i alle fall er helt sikkert er at en reform av politiet var helt nødvendig – ideelt sett skulle det skjedd for lengesiden.

Les Jon Torps innlegg her:

Les også

Polititjeneste på krita