Gå til sidens hovedinnhold

Mistanke om mutert virus i Sigdal

Kommuneoverlegen mistenker en mutert variant av covid-viruset, kan være årsaken til det store smitteutbruddet i Sigdal den siste tiden.

Kriseledelsen i Modum melder lørdag at det er fattet mistanke om at det kan være en av de muterte variantene som er årsaken til det smitteutbruddet i Sigdal de siste ukene.

Mistanken ble torsdag kveld bekreftet på Sigdal tv av Beate Smetbak, kommuneoverlege i Sigdal, Modum og Krødsherad.

Kommuneoverlegen fortalte i sendingen at smitten i Sigdal har spredd seg på en slik måte, at hun har sendt prøver til analyse hos Folkehelseinstituttet. Det for å få avklart om smitteutbruddet i Sigdal skyldes en mutert virusvariant.

Det foreligger så langt ikke svar på disse prøvene.

Kriseledelsen i Modum ber alle i Modum om derfor å være ekstra nøye med å følge de nasjonale forskriftene og smittevernanbefalingene. Spesielt gjelder dette avstandsregelen, samt det å forholde seg til færrest mulig mennesker.

Unngå å krysse kommunegrensen

Som følge av funn av en britisk virusmutasjon i Nordre Follo har Regjeringen ilagt svært strenge restriksjoner for kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

Innbyggerne i Modum oppfordres derfor til ikke å reise til, samt unngå besøk fra disse kommunene.

Det oppfordres også til at innbyggerne i størst mulig grad holder seg hjemme, og unngår å krysse kommunegrensene om det ikke er nødvendig.

Ber folk teste seg

Kommuneoverlege Smetbak, ber dem som den siste tiden har vært i kontakt med personer bosatt i Nordre Follo om å teste seg, uavhengig av om de har symptomer eller ei.

Vurderer fortløpende nye smitteverntiltak

Kriseledelsen i Modum følger nøye med på situasjonen, og vil kontinuerlig vurdere å iverksette nye lokale smitteverntiltak.

Iverksettes det nye tiltak. vil det umiddelbart bli informert om dette på kommunens nettside.

Om smittesituasjonen ikke endrer seg vesentlig i løpet av helgen, planlegger kriseledelsen å møtes mandag morgen. For da å gjøre en ny vurdering av situasjonen.

Kommentarer til denne saken