Vi stiller oss i køen av gratulanter til Isabella Kristensen. At hun realiserer drømmen sin er fantastisk. Minihuset hennes er klart, slik Bygdeposten omtalte forleden. Skjønt mini! Huset er 84 kvadratmeter. Huset har samme størrelse som var grensen for å få husbanklån til for 50 år siden. Miniuset har i tillegg til kjøkken, stue og bad hele tre soverom.

Tenk om Modum kunne bli en foregangskommune når det gjelder «minihus». Vi kunne bygge og leie ut slike boliger, privat og i boligbyggelag! Vi kunne legge til rette for å bruke kommunale tomter, spredt i kommunen. Vi kunne bruke områder hvor det var mulig å bygge fire, fem hus på samme sted. Vi kunne ha flere varianter i forhold til størrelse og utforming. Vi kunne bygge de her og selge i hele landet for eksempel.

Alle som skal etablere seg i boligmarkedet må gjøre det til en kostnad de klarer å leve med. Når vi blir eldre, vil vi gjerne ha noe som er mindre enn vi har hatt kanskje og ikke minst noe som er lettstelt og kanskje heller ikke for kostbart. Da er også minihus en mulighet! Bate boligbyggelag i Stavanger har en leie-eie ordning for etablerere. Tobb i Trondheim har også en slik ordning og det finnes flere andre.

Ordninger som dette kan vi sikkert adoptere til Modum. Vi kan ellers lage vår egen variant.
Mest sannsynlig måtte kommunens rolle i et slik prosjekt være å tilrettelegge, ikke eie. Samtidig kunne vi kanskje være med å påvirke byggeskikk og materialer? Jeg tenker jo Splitkon og deres massivtresatsing.

Tenke seg til livsgledekommunen Modum! Akseptabel inngangsbillett på boligmarkedet, livsløpsstandard i boligen, kortreiste byggematerialer, sosialt om flere hus bygges nær hverandre og sikkert mange, mange andre gode argument.
Om eldre bodde slik, flere sammen, ville det kunne hjelpe på ensomhet og være et godt tiltak i forhold til hjemmetjenester som kunne ha flere brukere nær hverandre.
Dette kunne kanskje også både skape og sikre arbeidsplasser i nærområdet.