Mindre grupper, faste voksne og egen matpakke. Slik blir den nye hverdagen i barnehagene

– Vi gleder oss enormt til å få barna tilbake og kunne starte opp igjen med den viktige hverdagen, sier Anette Ek Svendsen, som er styrer for Kroka barnehage i Vikersund.