Mia Marie (19) og Oda (19) er nyutdannede kokker: Drømmer om egen kafé og jobb på Michelin-restaurant

Mia Marie Saur og Oda Olsen besto fagprøven som kokker forrige uke etter å ha vært i lære på kjøkkenet på Tyrifjord Hotell, der Tor Øyvind Rudstaden har loset dem trygt gjennom løpet.