Det handler om mer enn maten når det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Sigdal Handelslag as i morgen, 31. mai. Spørsmålet er hvorvidt de skal drifte Kiwi-butikken som skal bygges, i tillegg til at de fortsatt skal eie og drive Sparbutikken i Sigdalssenteret. Kiwi kommer til å etablere butikk i Prestfoss. Det vil skje uansett hva generalforsamlingen måtte vedta. Det vil selvsagt bli en arg konkurrent til Spar som har hatt et lokalt monopol. Men det gir også muligheter for å få flere sigdølinger, som i dag reiser ut av bygda for å handle, til å gjøre det lokalt. Det vil også øke sjansene for at hyttegjestene legger igjen mer penger i bygda.

Konkurranse er nesten alltid bra – både for kunden og for de som eier og driver virksomhetene. Kunden fordi utvalget blir større. Driverne fordi det skjerper dem. Det er dessuten ikke mulig å si nei til en etablering. Dermed må de som er engasjert i Sparbutikken erkjenne at verden vil bli annerledes enn den har vært og tenke; hvordan kan vi møte det? At Kiwi ser på Prestfoss og Sigdal som så interessante at de vil etablere seg der, kan ikke tolkes på annen måte enn at de mener butikken har livets rett. Det har trolig Spar også ettersom Norgesgruppen står bak begge.

Matbutikker har en utrolig evne til å overleve. I norske tettsteder tusser det av dem og de lever alle sammen. Hvem som skal drive Kiwi i Prestfoss? Noen blir det og kanskje er det klokt at det er samme eier av begge. På den måten kan eieren utvikle butikkene slik at de utfyller hverandre og på den måten skaper et handletilbud som gjør at færre reiser ut av bygda for å sikre seg melk, brød og fredagstaco.

I et innlegg i Bygdeposten skriver Jan Gunnar Bjerke at Sigdal Handelslag as bør selge Sparbutikken og fordele inntektene på aksjonærene. Da mister man i hvert fall styringen lokalt. For nettopp lokal styring er ekstra viktig når man befinner seg litt utenfor de mest tettpakkede områdene. Det handler for eksempel om å gi noen bidrag til lokale lag og foreninger. Det handler om å se litt større på tingene enn summen på bunnlinjen. Det handler om å blø litt ekstra for drakta, fordi man er lokal og ser verdien i at man representerer noe mer enn bare seg selv.

Det er sikkert gode argumenter både for og imot å eie to butikker. Men uansett hva man måtte mene, kommer det til å bli to matbutikker i Prestfoss. Det vil skje selv om man misliker det sterkt. For kunden er det bra. For Spar handler det om å tilpasse seg en ny hverdag. Det er sikkert krevende å drive butikk der i dag. Det kan bli enda mer krevende hvis det kommer drivere av Kiwi-butikken som tenker at de skal utkonkurrere dem enn hvis de kan drive side om side med samme eier.