Meningsløs bruk av nye ti millioner kroner i Sigdal kommune?

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Sigdal kommune vurderer å pålegge 50 nye og gamle hytteeiere i Bjørnerudseter hyttefelt å tilkoble seg Skalland VA renseanlegg. Dagens hytter har godkjente anlegg som er ett til ti år gamle hvor det er investert ca. tre-fem millioner kroner som eventuelt blir bortkastet.

Penger som bokstavelig talt går rett i do. Den fysiske omleggingen med nye pumperør til Skalland VA består av å grave opp nedgravde anlegg og installere nye pumpestasjoner ved alle hytter for pumping av kloakk og gråvann. På det lengste 800 meter. Alt uten noen form for miljøgevinst siden dagens hytte avløpsanlegg er 100prosent forurensningsfrie.

Skalland VA blander kloakk og gråvann for seperasjon og utslipp til filtrering i grunn. Et anlegg i 800 meters høyde i fjellsiden som ligger høyere ennmange av dagens hytter og kommende nye hytter lenger ned i lia vil med tiden erstattes av nye moderne miljøriktige renseanlegg.Trolig i dalbunnen siden avløpsvann renner best nedover og nye krav fra myndighetene vil komme og erstatte midlertidige anlegg oppe i fjellskråningen.

Kloakkslammet fra dette anlegget tømmes på samme måte som hyttenes anlegg og kjøres til kommunens tømmeområde i dalen ved Sandsbråten. Skitten havner samme sted. Hvor er de meningsfylte begrunnelser som kan forsvare kommunens forslag om å erstatte allerede godkjente hytteanlegg? Trolig trenges det noen færre septikbiler og arbeidsplasser kan forsvinne. Noe som er mot all sunn fornuft når bygda trenger arbeidsplasser.

Hvorfor kan ikke et samarbeide om feiing av piper, kloakk og øvrig renovasjon være med på å skape nye arbeidsplasser? Å bruke kloakkslammet i et jordforbedringsanlegg kan gi en meningsfylt produksjon. Derimot er naturødeleggelsene i hytteområdet og skogsterrenget med utslipp av store mengder CO2 ved graving i våtområder som myrer dårlig forvaltning.

Sistnevnte er vel i henhold til klima-og miljøkonferansen i Kotovice-konferansen forbudt eller skal begrenses til et absolutt minimum. Om Kommunen er redd for forurensning fra hytter som brukes lite vil det være mer fornuftig med oppgradering av de mindre separasjonsanleggene på hytter som trenger dette. Hvor er fremtidens planer for kloakk i Sigdal som ønsker flere arbeidsplasser og turister?

Send dine tips og bilder her «

På disse sidene finner du alt stoff om dine hyttedestinasjoner. Sidene er et samarbeid mellom Bygdeposten, Laagendalsposten og Drammens Tidende.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken