De som trodde at tida for dyre hotellkonferanser mellom kommuner for å diskutere sammenslåing var over, må nok tro om igjen. For regjeringa er ikke ferdig med å slå sammen og sentralisere norske kommuner. For Senterpartiet er dette uaktuelt. Nå må tida framover brukes til å utvikle norske kommuner, ikke avvikle.

I flere aviser i det siste har vi sett utspill fra Høyre-politikere som ønsker å blåse liv i kommunereformen. Stortingsrepresentant Margret Hagerup (H) gikk blant annet ut i Stavanger Aftenblad og sa at Rogaland skulle ha mellom tre og seks kommuner hvis Høyre fikk bestemme. I flere aviser i Buskerud har Unge Høyre tatt til orde for å slå sammen kommuner. I sine innlegg sier de også at små kommuner leverer dårlige tjenester, uten å peke konkret på hvilke kommuner og tjenester det er snakk om. Sist i rekken har vi Espen Karlsen i Ål Høyre som i Hallingdølen 24. april ønsker seg Hallingdal kommune.

Vi i Senterpartiet forholder oss til fakta. Det finnes ikke faglig grunnlag for å hevde at små og mellomstore kommuner leverer dårligere tjenester til innbyggerne enn store kommuner. Tvert imot, så er folk i mindre kommuner bedre fornøyd med tjenestene som ytes i kommunen, og folk opplever i større grad å bli hørt og opplever at veien til påvirke er kort. Slik lokaldemokratiet skal fungere. Det svekkes, jo større kommunen blir. Jo større kommunen blir, jo mer vil sentraliseres.

Etter åtte år med sultefôring av distriktskommuner, tvangssammenslåing og sentralisering av makt, tjenester og arbeidsplasser, er det på tide med et skifte. Kommunenes økonomi må styrkes, og kommunene skal få bruke tida på å yte gode tjenester og ruste kommunen og lokalsamfunnene for framtida. Mange distriktskommuner prøver å finne løsninger for å øke folketallet og styrke distriktene. Dette må prioriteres fremfor lange, meningsløse hotelkonferanser om sammenslåing. Med et sterkt Senterparti og regjeringsskifte til høsten, skal både kommunereformen og Viken gravlegges for godt.