– Som et bredt nasjonalt tiltak, ser vi det ikke som så veldig aktuelt å stenge samtlige skoler og barnehager, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) til NTB.

12. mars i år valgte regjeringen å stenge alle barnehager og skoler i Norge etter at smitten økte raskt. Stengingen varte i seks uker og medførte at flere tusen barnehagebarn og elever måtte holdes hjemme.

Ikke bevist effektivt

Onsdag denne uken sa Melby at det er ikke bevist at stenging av barnehager og skoler begrenser smittespredning av koronavirus i samfunnet.

De siste ukene har flere barnehager og skoler rundt om i landet måttet stenge helt eller delvis etter lokale utbrudd. Melby mener at det er veien å gå også fremover, selv om smitten i samfunnet skulle øke ytterligere.

Hun sier at smittevernveilederen som er utarbeidet for skolene, vil være dekkende i de fleste situasjoner.

– Det er vanskelig å se for seg at det ikke skal være tilstrekkelig med tiltakene på rødt nivå. Men vi kan ikke utelukke at bred stenging kan skje i kortere tidsrom i enkeltkommuner hvis man for eksempel ikke har helt oversikt over smittebildet, sier kunnskapsministeren.

Få store utbrudd

Hun viser til at det fortsatt er relativt få skoler som har opplevd større koronautbrudd.

– Man har hatt enkeltelever, men de har stort sett blitt smittet av familien. Og når de ikke går på skolen når de har symptomer, blir heller ikke andre elever smittet. Derfor har vi hatt relativt få stengninger og relativt få elever i karantene, sammenlignet med smittetrykket vi etter hvert har hatt, sier Melby.

(NTB)