Med denne bilen tilbyr kommunen koronatest hjemme

Klarer du ikke å komme deg til teststasjonen for å ta en koronatest, kan du nå få besøk av kvalifisert personell.