Mattilsynet har avdekket vanskjøtsel i 18 dyrehold og anmeldte 37 dyreholdere for lovbrudd hittil i år. Flest alvorlige funn ble avdekket i kjæledyrhold.

I 15 kjæledyrhold fant Mattilsynet alvorlig vanskjøtsel. 25 ble politianmeldt, 9 ble avviklet og 20 fikk vedtak om forbud mot å ha dyr, ifølge tilsynets rapport for årets åtte første måneder.

– De fleste passer godt på dyrene sine, men i litt under halvparten av kjæledyrtilsynene finner våre inspektører likevel både mindre regelbrudd og mer alvorlige forhold, sier seksjonssjef Torunn Knævelsrud i seksjon for dyrevelferd i Mattilsynet i en pressemelding.

Fire av ti dyrevelferdstilsyn i perioden gjaldt kjæledyr, og de aller fleste av disse tilsynene var på grunnlag av bekymringsmeldinger.

Færre tilsyn

Totalt i de åtte første månedene i 2020 gjennomførte Mattilsynet 1.977 fysiske dyrevelferdstilsyn, mot 4.908 i samme periode i fjor. Nedgangen skyldes koronaviruset og tiltak for å hindre smittespredning og at bruken av dyrevernsnemndene er endret.

Størst andel avvik i perioden var det hos dyrehold med hest og storfe – hvor det var avvik i 56 prosent i begge sakene. Det ble funnet to tilfeller med alvorlig vanskjøtsel hos storfe, mens det var ingen blant hest.

I svinebesetninger var andelen saker med avvik 21 prosent, mot 29 prosent i samme periode i 2019. For svin var det ingen saker med alvorlig vanskjøtsel, mot fire saker i fjor. Videre er én svineprodusent anmeldt til politiet i år, mot fem i fjor.

Viktig å være presis i bekymringsmelding

I årets to første tertialer har Mattilsynet mottatt totalt 8.362 bekymringsmeldinger om dyrevelferd. Dette er på samme nivå som i fjor. Tilsynet understreker at alle meldingene bli vurdert, slik at de viktigste sakene kan bli fulgt opp.

– Når man melder, er det derfor viktig å legge inn god informasjon om hvor dyrene er og hva som er galt. Jo mer presis informasjon, desto bedre grunnlag har vi for å vurdere om tilsyn er nødvendig og hvor mye det haster, sier Knævelsrud.

Les her flere av dagens smånytt-nyheter