Hvordan få flere turister til Modum? Hvordan vise fram alle tilbudene som finnes i kommunen? Har Modum en god nok turist- og reiselivsstrategi? Hva med Visit Modum?

Spørsmålene er stilt igjen og igjen – både i Bygdepostens spalter og andre steder. Særlig det siste av disse spørsmålene har blitt løftet fram flere ganger, og nå nærmer det hele seg en løsning.

– Dette har vært en tanke jeg har hatt lenge. Jeg kjøpte .com-domenet allerede i 2016 mens jeg bodde i USA og sikret .no-domenet da vi for alvor startet etableringen. Nå har jeg altså kommet dit at det er tid for lansering, sier Mats Alexander Myhre (34) til Bygdeposten.

Les også

Visit Modum – et sted med «hemmeligstemplede» attraksjoner

Les også

Vi skal synliggjøre attraksjonene

Profileringskanal

Han har sitt daglige tilhold ved Spirekontorene i Vikersund, og har fått med seg flere av aktørene her som investorer.

– Tanken er at dette skal bli en nettside som bygger merkevaren Modum. En nettside som markedsfører og profilerer de svært mange forskjellige tilbudene som finnes i kommunen – til alle tider av året. Det inkluderer bedriftene i kommunen og tanken er å hjelpe dem til å bli mer synlige, sier Myhre.

Målet er at det skal gjøre Modum mer attraktivt for besøkende, og gjerne skape mer engasjement for egen kommune blant moingene.

– Dette skal vi få til gjennom sterke markedsføringskampanjer og en god hjemmeside.

Visit Modum

Daglig leder: Mats Alexander Myhre

Styreleder: Martin Ingesen

Styremedlemmer: Morten Wahlmann, Kristoffer Sørensen, Andreas Viljugrein, Trond Weggersen og Thore Dahl

Hele oppholdet

Tanken er at siden skal bli et viktig sted for reisende og besøkende.

– Folk som er innom i to dager skal kunne få tilpassede forslag til hva de kan gjøre, hvor de kan bo og hvor de kan spise. Det samme gjelder selvsagt også for lengre besøk, men da med enda flere forslag og tilbud. Tanken er rett og slett å gjøre det enklest mulig å være reisende til og i Modum, sier Myhre.

Han er helt sikker på at dette er noe Modum trenger, og håper å få med både store og små aktører på siden.

– Vi ser for oss en form for medlemskap, der ulike pakker tilpasses aktørenes størrelse og gir litt ulike fordeler, forklarer Myhre om driftsmodellen.

Om du i dag klikker deg inn på visitmodum.no finner du foreløpig en svært enkel nettside, men lansering er ventet i løpet av våren.