Gharahkhani overtar dermed etter alle solemerker etter Eva Kristin Hansen (Ap), som varslet sin avgang etter at Adresseavisen i forrige uke avslørte at hun i perioden fra 2014 til 2017 kan ha fått pendlerbolig av Stortinget uten å ha krav på det.

Hansen meddelte tirsdag Stortinget formelt om sin avgang.

Takker for tilliten

Gharahkhani er fra Skotselv, og han har hatt fast plass på Stortinget siden 2017.

Gharahkhani er født i Iran og kom til Norge i 1987. Han er utdannet radiograf og arbeidet på sykehus i perioden 2003 – 2008.

39-åringen har vært leder for Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg og har inntil nå vært andre nestleder i næringskomiteen på Stortinget.

Gharahkhani la ut en Facebookpost kort etter gruppemøtet onsdag formiddag. Der skriver han blant annet at han er takknemlig for tilliten partiet har vist ved å foreslå ham som stortingspresident.

Og videre: «Det er Stortinget som til slutt velger sin president. Valget finner sted i morgen. Jeg begrenser meg derfor til å si følgende: Det er triste omstendigheter rundt dette valget av ny stortingspresident. Stortingsarbeidet skal handle om å løse folks hverdagsutfordringer, ikke om rot eller kaos i representantenes ordninger.»

Korte avstander

Gharahkhani skrev også blant annet at det flotte med det norske demokratiet er at avstanden mellom folket og politikerne er kort.

«Vi deltar på fotballtrening med unga våres, vi handler i nærbutikken. Det må vi hele tiden jobbe for å bevare. I dette bildet er det en viktig oppgave for presidentskapet å legge til rette for at alle folkevalgte, uavhengig av hva slags bakgrunn man har, blir en del av et fellesskap her på Stortinget. Det er viktig for demokratiet.»

Gharahkhani kom også inn på bakgrunnen sin, og foreldrene som flyktet fra Iran for mange år siden.

Har rett på bolig

Han kom også inn på den jobben han har foran seg som ny stortingspresident:

«Nå trengs en ryddejobb, i samarbeid med alle partiene og administrasjonen på Stortinget. Det fortjener Norges viktigste demokratiske institusjon, og folket den er ment å tjene.»

Masud Gharahkhani bor 46 kilometer kjøreavstand fra Stortinget. Han har dermed pendlerbolig, og han har rett til å ha det.

Det hadde derimot ikke Eva Kristin Hansen.

Hun bor på Ski, 29 kilometer unna Stortinget. Grensen for pendlerbolig er 40 kilometer.