Mann fra Eiker førte ikke regnskap - hadde en omsetning på om lag én million kroner

Av