Modums ordfører har avlyst julebord. Tidligere i høst sendte hun og rådmannen videohilsen fra en beskyttet arbeidshverdag i rådhuset.

Vi er glade for at de tar sikkerheten på egen arbeidsplass på alvor. Vinteren står for døra, og det er fare for at epidemien raskt kan komme ut av kontroll, ifølge Preben Aavitsland (Folkehelseinstituttet). Lange, innendørs sammenkomster i trange lokaler der avstand ikke overholdes gir risiko for massesmittehendelser, sier han.

Vi deltar i slike risikofylte sammenkomster fem dager i uka, som lærere ved Søndre Modum ungdomsskole. Det gjør også ansatte og elever ved andre skoler. Norsk skole er i den vanskeligste og mest krevende situasjon siden andre verdenskrig. Vi opplever ikke at dette har tilstrekkelig fokus, eller at smittevernet er godt nok for den situasjonen vi står i der viruset spres raskere. Tiltakene hittil er mest symbolske, og de lar seg heller ikke helt følge opp.

Som Bygdeposten har rapportert: Det er trangt på skoler i kommunen. Allikevel finnes rom, både ute og inne, som kan benyttes for bedre å sikre elever og ansatte, og dermed hele lokalbefolkningen, fra et større smitteutbrudd.

Det behøver ikke koste så mye: Mindre elevgrupper fordelt på flere rom, mer uteskole og noe hjemmeskole vil lette trykket betydelig. Skulle antall timer med undervisning bli noe redusert, vil nok de fleste ungdomsskoleelever godt kunne tåle det. En ny nedstenging derimot vil være veldig uheldig. Tiltakene bør gjennomføres før lokalsamfunnet når rødt nivå.

Her er det ikke snakk om å iverksette tiltak som skal vare lenge, men som sikrer mest mulig forsvarlig drift gjennom resten av skoleåret, eller fram til vaksine er tatt i bruk. Kommer tiltakene på plass hurtig, kan det øke sjansen for en normal julefeiring også, slik ordføreren ønsker.

Nå må skoleeier og ledere få på plass tiltak som reelt forebygger smittespredning i og gjennom lokale skoler.