Jeg kom inn i denne organisasjonen Butterfly Friends (B.F.) for åtte-ni år siden. Jeg fikk et fantastisk inntrykk hvor jeg fikk høre at dette var en god og seriøs organisasjon, hvor innkommende midler gikk til det skulle. Jeg ble fadder. Jeg og mange andre faddere jobba iherdig for å støtte disse barna som så sårt trengte vår hjelp. Vi jobba både i Norge og i Gambia, hver gang vi reiste dit på faddertur. For min del ble det åtte turer til Gambia. Fantastisk å få treffe fadderbarna, ta dem med på ulike aktiviteter, ut å spise og ikke minst få bade i havet.

I 2015 da jeg var i Gambia var flere av fadderbarna sluttet på skolen uten at fadderne hadde fått beskjed om dette. Fadderne betalte inn fadderpenger i god tro. Her er det snakk om måneder og år der barna ikke gikk på B.F. sine skoler. Vi tok dette opp med Anbjørg Juliussen og ledelsen på skolene i Gambia. Vi ba innstendig om at fadderne må få beskjed når deres fadderbarn slutter på skolen. Dette ble det lovet bot og bedring på. Flere barn har i ettertid sluttet på skolen, men ingen beskjed til fadderne.

I 2017 var jeg i Gambia igjen. Daværende styreleder Anbjørg Juliussen (valgt på nytt i forbindelse med ekstraordinært årsmøte i januar 2021) hadde da kjøpt bil til 80.000 kroner uten styrevedtak. Uka etter finner vi ut at Butterfly Friends ikke hadde råd til å kjøpe skoleuniformer til flere av elevene. Deres fattige foreldre måtte kjøpe til dem, for de kommer ikke inn på skolen uten uniform. Det er fadderne som betaler for uniformer, skole og et varmt måltid daglig. Hva er det som skjer ...?

Da vi kom hjem fra Gambia spurte jeg inne på Facebook-siden til Butterfly Friends om de fattige foreldrene skulle få igjen pengene de hadde lagt ut på uniformer? Jeg ble da oppringt av et styremedlem som var veldig irritert og sint på meg. Jeg fikk beskjed om å slette kommentaren eller melde meg ut av organisasjonen. Jeg meldte meg ut og ble utestengt fra Facebook-siden deres.

Vil også få nevne at en av lærerne ved B. F. sine skoler både så og hørte hva som foregikk i organisasjonen. En dyktig, god og snill lærer som jeg kjenner. Denne læreren tok opp problemene som var innad i B.F. Han måtte inn til politiavhør. Han ringte derfra til min samboer og meg og gråt sine modige tårer. Han hadde jo bare fortalt sannheten. Ikke lenge etterpå ble han oppsagt.

Det er så mye vondt som har hendt. Vi var mange som prøvde å ordne opp, men til ingen nytte. Jeg og flere med meg fikk høre at vi ikke var til å stole på, og at vi ville ødelegge B.F. Det er vondt å se på at denne organisasjonen mest sannsynlig går til grunne på grunn av. ett menneske. Til slutt vil jeg takke styret som går av nå for sin åpenhet og ærlighet. Dere har ikke hatt en enkel jobb.

Tilsvar til Anne Grete Njøs og viktige momenter om driften av Butterfly Friends

I tre år har noen få mennesker jobbet med å sende e-poster, meldinger, skrive på Facebook, og overtale faddere til å slutte å støtte Butterfly Friends. Dette synes vi er ufattelig leit, og vi er svært bekymret over konsekvensene dette medfører med tanke på menneskene i Gambia som er helt avhengige av støtten de får fra oss. Vi har prøvd å få til en bedre dialog med dem som tidligere har vært gode støttespillere for Butterfly Friends, men som dessverre de siste årene snarere har motarbeidet organisasjonen. Beklageligvis har vi ikke lykkes med dette.

Vi er derfor svært lite glade for å videreføre en uenighet om ulike hendelser og annet som har skjedd i løpet av de årene B.F. har drevet med skoledrift i Gambia, da dette mest sannsynligvis bare vil opprettholde dette fokuset.

Anne Grete Njøs skriver her om noe som har blitt tatt opp og ryddet opp i for flere år siden. Hun har fått et brev fra advokaten til Butterfly Friends, men Njøs godtok ikke svaret. Angående barn som har sluttet på skolene, så stemmer det at noen få barn har sluttet uten at det har blitt rapportert til fadder innenfor det som i Norge kan oppfattes som rimelig tid. Dette er fordi våre gambiske ansatte har hatt ansvaret for å rapportere til oss, da vi ikke har muligheten til selv å være i Gambia året rundt, og ikke alle har sett viktigheten av å melde inn alle tilfeller med en gang.

Vi forstår godt at man ønsker beskjeder angående sitt fadderbarn, og prøver å sørge for at alle får det – noe de aller fleste absolutt får. Etter at dette ble tatt opp i 2017, har vi gitt rektorene på hver skole særskilt ansvar for å følge opp dette slik at slike episoder ikke skjer igjen. Det er viktig for oss å påpeke at pengene som er betalt «i god tro» fra de fadderne dette gjelder, har gått til akkurat samme formål som tidligere: mat og utdanning for de fattigste i Gambia.

Når det kommer til bilkjøpet Njøs nevner, var dette fornuftig ut fra at det i 2016 ble benyttet 20.000 kroner til leie av bil. Hadde hun tatt opp dette i styret ville hun fått tillatelse til å kjøpe bil.

Angående skoleuniformer: Alle elevene har uniformer, men alle hadde ikke fått nye hvert år. Foreldrene er veldig takknemlige for å ha sine barn på Butterfly Friends’ skoler, for organisasjon gir barna 15 år fri utdannelse. Butterfly Friends’ faddere betaler for sine fadderbarns uniformer. Dersom alle elevene ved våre skoler hadde hatt egne faddere, ville alt vært veldig mye enklere. Det er dessverre slik at vi ikke har en fadder til hver eneste elev, og da har skolemateriell, varm lunsj til 2000 elever og 220 ansatte, og lønninger blitt prioritert.

Dersom noen foreldre må kjøpe en uniform til barna, mot at de får alt dette andre gratis, har vi fått inntrykk av at de synes det går veldig greit. Det er ikke slik at de ikke har hatt uniformer å bruke, men noen av de var nok ganske slitt. Elevene har fått nye uniformer i etterkant, men akkurat da sto ikke dette først på prioriteringslista. Det er nok mulig at noen foreldre sier det til fadderne, i håp om at fadder vil gi dem noen ekstra kroner. De har tross alt svært få midler selv, og prøver alt de kan for å gi sine barn et bedre liv. Vi jobber i Gambia med stolte fine mennesker som gjerne vil gjøre alt for sine barn, og Butterfly Friends er med på å gi hjelp og utdannelse.

Det blir servert mye useriøse anklager og rykter. Vi håper virkelig vi kan få en slutt på det. Anbjørg startet denne organisasjonen for 18 år siden, og Butterfly Friends har fått til utrolig mye og hjulpet mange liv i Gambia i løpet av denne tiden. Vi har snudd på krona mange ganger for å få dette til å gå opp og Anbjørg og hennes mann er blant dem som har brukt av private midler for å få dette til å gå rundt.

Selvfølgelig er det noen ting i løpet av disse 18 årene som kunne hver gjort annerledes, men målet har alltid vært å gjøre det aller beste for våre gambiske elever og ansatte. Noen ting kunne sikkert organisasjonen ha dokumentert bedre. Samtidig må man være klar over, og til en viss grad akseptere at forholdene i Gambia er totalt forskjellige fra i Norge på dette området.

Man burde kanskje heller fokusere på hvor mange barn og unge som har blitt hjulpet i løpet av disse årene, og at mange av våre elever har oppnådd strålene karakterer. Fem av Butterfly Friends elever har gått ut med Gambias beste eksamenskarakter. I 2019 Butterfly Friends videregående skole rangert på fjerde plass av Gambias 123 videregående skoler.

Hittil har vi drevet et skoleprosjekt med vel 2000 elever fordelt over alle trinn til og med videregående. Til dette trengs 220 ansatte. På denne bakgrunn er det et paradoks at noen, i det siste, hovedsakelig har fokus på feil som har blitt begått flere år tilbake i tid. Dette kan synes respektløst overfor alle de som har gjort enormt mye for dette prosjektet, som retter seg inn på å hjelpe mange mennesker i Gambia til å skape seg et bedre liv.

Det vi egentlig trenger er heller flere støttespillere som kan hjelpe oss å opprettholde driften av de skolene vi har etablert. I verste fall står vi ellers i fare for å måtte legge ned ungdomsskolen og videregående.

Styret i Butterfly Friends.