Mange eldre sier nei til fibernett, uten å tenke over at mange kan bli boende lenger hjemme med nettilgang

FIBER: Det pågår mye utbygging av fibernett i Modum, Sigdal og Krødsherad. Kommunedirektør Jostein Harm i Sigdal skulle ønske det gikk enda raskere.

FIBER: Det pågår mye utbygging av fibernett i Modum, Sigdal og Krødsherad. Kommunedirektør Jostein Harm i Sigdal skulle ønske det gikk enda raskere.

Kommunedirektør Jostein Harm i Sigdal etterlyser en raskere utbygging av fibernett. Dessverre takker mange seniorer nei til dette også, uten å tenke over at netteknologien er det som kan avgjøre om de kan bli boende hjemme.

DEL

– Det handler om helseteknologi. At de kan få enkle hjelpemidler som gjør at de for eksempel kan snakke med lokal helsetjenestene både med lyd og bilde. Vi står foran en revolusjon når det gjelder slike hjelpemidler og de vil gjøre at flere kan bli boende hjemme lenger enn i dag, noe de aller fleste ønsker. Utfordringen er å få seniorene til å forstå nytten av dette, sier Harm. For de yngre handler det om å kunne jobbe mer hjemmefra, studere hjemmefra og få tilgang på stadig nye tjenester.

For slike nymotens greier, som kanskje er et fellesbegrep på hvordan ny teknologi omtales, kan bli møtt med skepsis. Imidlertid har det skjedd mye når det gjelder brukervennlighet.

– Det er viktig at ting er enkle å bruke og det har skjedd mye og mer vil skje, mener Harm, som er veldig glad for at de har knyttet seg opp mot ressurssenteret for IKT på Kongsberg. Gjennom det får de tilgang både på ny kompetanse og svært høy driftssikkerhet.

SVÆRT VIKTIG: Rådmann Jostein Harm i Sigdal er ikke i tvil om at tilgangen på høyhastighets bredbånd er superviktig også for de som ikke har til hensikt å surfe på internett. - Moderne helseteknologi som gjør at mange kan bo hjemme lenger er avhengig av bredbåndtilgang, sier Harm.

SVÆRT VIKTIG: Rådmann Jostein Harm i Sigdal er ikke i tvil om at tilgangen på høyhastighets bredbånd er superviktig også for de som ikke har til hensikt å surfe på internett. - Moderne helseteknologi som gjør at mange kan bo hjemme lenger er avhengig av bredbåndtilgang, sier Harm. Foto:

Grisgrendte strøk

Det meste av fiberutbyggingen som utenfor tettstedene i Modum og i Sigdal og Krødsherad er det Midtkraft som står bak.

– Eierne våre (Modum og Sigdal kommuner) og gjennom det samarbeidet vi har med Krødsherad er det en ambisjon om at kommunene også de mer grisgrendte strøk skal være attraktive steder å bo. Da er fibernett veldig viktig, sier adm. direktør i Midtkraft, John-Arne Haugerud til Bygdeposten.

Han mener den pågående pandemien viser hvor viktig god datakommunikasjon er. Det er mange som har hatt hjemmekontor, det er viktig for elever i skolene og det er også viktig også for samfunnskritiske virksomheter som er avhengig av god datahastighet.

Legges ut på anbud

Å bygge ut fibernett nye steder og sannere gamle linjer. Dette koster penger og ville uten tilskudd vært nesten umulig å gjennomføre. Ofte er det store anleggskostnader ettersom det ikke er alle steder man kan ha luftstrekk.

– Vi graver ned mye kabel og det er ofte lange avstander. Vi søker på anbud for å bygge ut. Det er kommunene som legger ut dette på anbud. De igjen søker på midler fra staten, fordi myndighetene ser at det er viktig for samfunnet at vi har høyhastighets bredbånd til hele landet, sier Haugerud.

Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet som fordeler midlene etter søknad fra kommunene. Kostnad pr. husstand varierer. Anslagsvis koster hver abonnent 30.000-50.000 kroner. Den offentlige støtten utgjør i gjennomsnitt 10–12000 kroner pr. husstand. Tilkoblingsavgiften for den enkelte er cirka 5.000 kroner.


MIDTKRAFT: Adm. direktør John-Arne Haugerud.

MIDTKRAFT: Adm. direktør John-Arne Haugerud. Foto:

75 millioner kroner

Totalt regner man med at når 2024 er over har det blitt investert opp mot 75 millioner kroner i fibernett i Modum, Sigdal og Krødsherad. Da skal alle som vil ha fiber ha fått det. John-Arne Haugerud mener dette vil være vel investerte penger selv om det trådløse 5G-nettet vil bli superraskt.

– 5G er bra, men det vil neppe fungere like bra over alt. For å få det til å fungere må man ha svært mange master. Vi har hatt tre uavhengige konsulentrapporter på dette og alle konkluderer med at 5G først og fremst vil være veldig bra i byer og tettbygde strøk, sier Haugerud.

Alle bør ha fiber

John-Arne Haugerud mener det fortsatt er mange eldre som ikke har tenkt godt igjennom nytten av å ha fibertilgang – ikke minst blant seniorene.

– Helseteknologi er noe som kommer mer og mer og vi når vi vet at mye av dette er nettbasert, det vil si at man må ha nettilgang for kunne benytte seg av dette, sier Haugerud.

Midtkraft har en avtale om leveranser av tjenester via Modum Kabel-TV og Ringnett.


Kilometer med linjer

Ved utgangen av 2020 var det strukket fiber i master og gravd grøfter kilometer på kilometer med fiberkabler.

Sigdal:
14.600 meter i høyspentlinjer.
12.400 meter i lavspentlinjer.
8500 meter i grøfter.

Krødsherad:
13.000 meter i høyspentlinjer.
9000 meter i lavspentlinjer.
4000 meter i grøfter.

Modum:
30.000 meter i høyspentlinje.
61.000 meter i lavspentlinje.
42.000 meter i grøfter.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken