Mange eldre sier nei til fibernett, uten å tenke over at mange kan bli boende lenger hjemme med nettilgang

Kommunedirektør Jostein Harm i Sigdal etterlyser en raskere utbygging av fibernett. Dessverre takker mange seniorer nei til dette også, uten å tenke over at netteknologien er det som kan avgjøre om de kan bli boende hjemme.