Barnlig glede over store snømengder, men selv treåringene synes det er kjedelig å måke

De aker, går på ski og hopper i snøen. For Mælumenga barnehage i Åmot kom snøen som bestilt.